tirsdag 3. mai 2011

Fugler

Utdraget er hentet fra heftet Fra mørke til lys, Sunnhetsbladets trykkeri, 1985. Oversatt av Terje Blikshavn.) …. Du ser, det var aldri meningen at spurver skulle falle til jorden. Det var meningen at de skulle fly! Og slik var det med nesten alle fugler. (Pingviner er et bemerkelsesverdig unntak som har fått en super konstruksjon for å «fly» i vannet.) Ifølge en gammel gresk myte mistet både en atener som hette Daedalus og hans sønn Ikaros kongen av Kretas gunst. De ble satt i eksil på en liten øy i Middelhavet. Selvfølgelig lette de etter fluktmuligheter. Det fortelles at Daedalus nøye studerte utformingen av en vinge til en sjøfugl. Så laget han seg to vingepar av voks og fjær. Disse vingene gjorde det mulig for dem å flykte. Men det hele endte i en stor ulykke fordi Ikaros ble så begeistret over å kunne fly at han fløy tett opp til solen. Solvarmen smeltet voksen og vingene gikk i oppløsning, slik at Ikaros falt ned og drepte seg. Først tre tusen år senere lærte menensket seg å fly. Men det var ikke ved å feste vinger til kroppen sin. Et menneske er ganske enkelt ikke laget for å fly, og det trengs mer enn vinger for å endre dette. For det første har vi det forholdet at de brystmusklene som strekker seg ut til et menneskes skuldre og armer, veier mindre enn en prosent av den totale kroppsvekt. Men hos noen fugler utgjør disse musklene opptil tretti prosent av den totale kroppsvekt. På den andre side er skjelettet hos fuglene svært lett. Og de er hule. Ta for eksempel albatrossen, som har et vingespenn på omkring sju fot, men likevel veier ikke beinstrukturen mer enn 150 gram. Tenk på det! Fjærkledningen veier faktisk mer enn skjelettet. Og du vet jo at fjærene er lette. ---- Du har kanskje lagt merke til at noen fugler, når de svever høyt oppe, spriker med sine vingespisser som fingrer på en hånd. Dette kalles slissing. Dette gjør de for å hindre turbulens bak vingene når vingene vipper nedover. Dette er nødvendig når en fugl kommer inn for landing. Så har vi noen fugler som kan bevege seg som helikoptere - de kan bevege seg vertikalt, bakover eller stå helt stille i luften. Disse tar i bruk svært kompliserte koordinasjonsbevegelser som vi ikke forstår til fulle. Vi vet at disse luftakrobatene ikke bare slår med vingene nedover, men også oppover. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er fullstendig slått av undring! Fugler - enten er spurver eller kolibri, hauker eller ørner - de er alle sammen født til å fly. De er fantastisk utstyrt til å fly. De erskapt med en innviklet evne til å fly! Og her ønsker jeg å takke min venn, orintologen dr. Asa Thoresen, for all den fascinerende informasjonen om fugler han har forsynt meg med. Det er ikke til å undres over at Gud utfordret Job i gammel tid med spørsmålet: «Er det din forstand som gjør at falken kan svinge seg opp, spile vingen og fly mot sør? Er det du som byr ørnen å stige og bygge seg reir høyt oppe i fjellet? Den bor på berget og har sitt ly på kvasse tind, i bratte nut. Derfra speider den etter mat ... hvor det fins et åtsel, der er den på pletten.» Job 39,29-33. ------ http://www.obadja.no/13_fodt_til_aa_fly.htm