torsdag 28. februar 2008

Gullbelagt toalett til $23.000 eller kommode?

Tisser Joyce Meyer på et gullforgylt toalett til over 100.000 kr?

Troens Bevis trykket en rekke artikler om pengeforbruket til de store evangelistene i USA. Ja, det var Troens Bevis som skrev dette, jeg måtte sjekke to ganger for å være sikker på at februar nummeret av bladet jeg hadde i hånden var Arild Edvardsens blad. Kritikken mot de amerikanske predikantene var ikke liten i dette nummer. Kilden til Troens Bevis var bl.a. USA Today: http://www.usatoday.com/news/washington/2007-11-07-televangelist-probe_n.htm

Men nå viser det seg muligens at dette med gullforgyldte toalettskålen dreier seg om en misforståelse eller falskt rykte. Her er en person som mener å bevise dette. Det dreier seg om en gammel kommode donert til hennes lobby.
http://www.philcooke.com/Joyce_Meyer_toilet

Viktigere er det å lese hva Joyce Meyer selv sier til dette med hennes angivelige 100.000 kroners dolokk:

Regarding the Purchase of a $23,000 Commode - While many have mistakenly associated this piece of furniture with a common household toilet, this particular term actually refers to the classic definition of commode identified by Webster's Dictionary as, "a tall elegant chest of drawers." In 2001, when the ministry moved into its current 150,000-square-foot headquarters located in Fenton, Missouri, a significant amount of furniture was needed for the larger facility. This "commode" was one piece of a total of sixty-eight pieces purchased from a single supplier to finish out the interior of the offices. A total of $261,498.21 was paid for these sixty-eight (the majority were significant in size) pieces of furniture. The $23,000 purchase price of this chest of drawers was actually an errant value assigned by the selling agent after the transaction was complete for the entire sixty-eight piece lot. Joyce Meyer Ministries humbly regrets not paying closer attention to specific "assigned values" placed on those pieces that have now led to gross misrepresentations. Joyce Meyer Ministries takes financial stewardship and accountability very seriously, and this oversight serves as an opportunity to only improve future practices.
Because of the vast success of her books and other related materials that are produced independently of Joyce Meyer Ministries, Joyce Meyer is able to personally give generously back into the global media and mission outreaches of the organization. In the past four years, she has made donations to the ministry in amounts greater than she and her husband, Dave, have received in compensation from the ministry.
http://joycemeyer.org/aboutus/mediarelations/whatwedo.htm#Commode
Dagen.se har også en artikkel om Senator Grassleys etterforskning av de store TV evangelistenes pengeforbruk.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150462

Vel om ikke akkurat toalettet til Joyce stemte med virkeligheten så ligger det nok mye grums i de store organisasjonene. SIste ord er nok ikke sagt i denne saken.
<<dolokk2.jpg>>

tirsdag 26. februar 2008

Liten forskjell på ikke-kristne og kristne

- Det er ikke like mye "innenfor" og "utenfor" som det var før. Livsstilen til de såkalte personlige kristne har tilpasset seg de folkekirkelige på en rekke sentrale områder, sier religionsforsker Idar Kjølsvik. Et mer liberalt syn blant kristne på alkohol, sex og homofile er eksempler på dette...

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2274744.ece

torsdag 21. februar 2008

Bleier og satanister

For noen dager siden traff jeg en kristen som påsto en rekke underlige ting bl.a. at inntektene til Pampers bleier gikk til satankirken. Jeg ble helt paff, skjønte jo at dette måtte være noe tull, men hvor hadde han så dette fra?

Her er kilden til dette. Denne svartmalingen av produkter i USA har pågått en årrekke og de siste år gjennom såkalte hoax e-mails. Naive mennesker (og de er det mange av) biter på slike ting.

http://urbanlegends.about.com/od/business/a/procter_gamble.htm

Som du ser har dette stakkars firmaet Procter & Gamble (vel de er jo kjempestore og lider vel ingen nød) måtte ta disse rykter alvorlige og dementerer det hele. Ryktene har pågått i flere tiår. Gamle advarsler fra faxer etc. Her kan du se firmaets egen hjemmeside hvor de konkret dementerer slike rykter.

http://www.pg.com/company/who_we_are/trademark_talkshow.jhtml

Fra adventistkirke til Moskè

Det tyrkiske trossamfunn har kjøpt Adventistkirken i Drammen og vil gjøre den om til moskè, men nå går medlemmene mot dette.

http://www.vl.no/kristenliv/article3363785.ece

onsdag 13. februar 2008

Katolsk syn på eksorsisme

www.katolsk.no er de offisielle hjemmesidene til Oslo katolske bispedømme

http://www.katolsk.no/artikler/exorcism.htm

Jo, enhver residerende biskop er av Kirkens ledelse forpliktet til å utnevne en eller flere eksorsister i sitt bispedømme. Av den utnevnte kreves at han utmerker seg ved fromhet, klokskap og et integrert liv. Han blir pålagt å utføre sitt embete med bestemthet, utholdenhet, og ydmykhet. Han må være fri for trang til å oppnå makt og opprykk i stillingen, altså ingen karrierejeger. Han må under eksorsismer stole helt og fullt på den guddommelige makt og ikke på seg selv. For å kunne utføre sitt embete riktig skal han foreta grundige studier om emnet, lese anerkjente forfattere og studere tilfeller fra virkeligheten. I Italia er det vanlig at en nyutnevnt eksorsist i flere år går i skole hos en eldre, erfaren kollega med lang fartstid. ------

Presten tester kanskje den besatte med noen spørsmål på latin og får et grammatikalsk riktig svar tilbake. Eller en hjemvendt misjonær retter et spørsmål på en afrikansk dialekt og får svar på samme dialekt. Det andre tegnet er evnen til er å åpenbare hendelser som er skjult eller hører fremtiden til. Tredje tegn er utfoldelse av fysiske krefter, langt voldsommere enn pasientens alder eller konstitusjon tilsier er mulig.

----- Når vi slik står midt oppe i en demonisk kamp, skjønner vi hvor viktig det er at eksorsisten på forhånd har styrket seg med alle Kirkens nådemidler. Han og andre som er tilstede bør heller ikke gå rundt med hemmelige, for andre ukjente, synder for disse vil demonen åpenbare i alles spåhør for å ta motet fra eksorsisten og de som står ham bi. Viktig er det også at eksorsisten er fysisk sterk så han kan sette seg til motverge og tåle noen slag og spark under seansen, men også psykisk robust; eksorsisten står jo selv i fare for å bli besatt under eksorsismen. Dette hendte for øvrig i Loudun i Frankrike i 1634 da en psykisk og fysisk nedbrutt prest søkte å drive ut en angivelig demon av en nonne. Han ble selv besatt.

tirsdag 12. februar 2008

Se "Munken" i aksjon

http://www.dagen.se/webbtv/Default.aspx?ID=87

Han är 23 år och har rest runt i kyrkor för att förbanna kommersialismen. I söndags ställde Lars Larsen till en scen i Filadelfiakyrkan i Stockholm - nu som den sörjande.

- Om jag är en helig dåre...? Lars Larsen är klädd i ett brunt lakan. Ansiktet och håret är mättat av aska. Han sitter barfota på en låda utanför Filadelfia Stockholm.23-åringen suger på frågan. Några lämnar söndagsgudtjänsten lite tidigare och tittar nyfiket. Få har hört talas om honom, men av dem som har gjort det skulle många tro att min fråga motsvarar "Har du uppnått ditt livsmål?" eller ännu mer spetsat "Har du fått dina 15 minuter i rampljuset nu?". Men Lars Larsen - eller "munken" som han gärna kallar sig och också blivit omnämnd som i riksmedier - vill mer än så. Han vill stoppa kyrkans kommersialisering.
Les historien på http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149726

fredag 8. februar 2008

Fantastiske bilder av Åpenbaringen

Ted Larson har noen fantastike kunstverk. Screen saveren hans har bilder med ganske høy oppløsning.
 
 
 
Her er den flotteste tegningen av de 24 eldste som bøyer seg for tronen legger sine gullkroner ned.
 

Musikal med banning i Filadelfiakyrkan

http://www.vl.no/kristenliv/article3336320.ece

I tre måneder skal Filadelfiakyrkan i Stockholm omgjøres til musikalscene. Men oppsetningen ble noe annet enn menigheten regnet med.
- Vi sa ja til utleie til oppsetningen London the musical, som ble presentert for oss som en familiemusikal. Men forestillingen som jeg nå har sett, er helt annerledes enn manuset. Jeg leste og opplegget vi ble forespeilet. Jeg reagerer blant annet sterkt på bannordene, sier pastor Niklas Piensoho til Vårt Land.
- Fjern bannordene! Dette vil pinsepastoren ikke ha noe av. Og det har han fortalt musikalarrangørene som leier Sveriges største- frikirke denne uka:
- Vi vil ha bort bannordene fra forestillingen som spilles i vår kirke.

Moments In Bible Prophecy

Amerikansk hjemmeside med en god del bibelundervisning bl.a. fra Åpenbaringen. Bilder og grundig undervisning om sendebrevene i Åp 2-3.

http://www.momentin.com/

onsdag 6. februar 2008

3 vers manglet i bibel

<<bibelfeil.jpg>> http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149435

För någon månad sedan slogs det på stora trumman då förlaget CorVita släppte en mycket omtalad studiebibel. Den baseras på Bibel 2000 och innehåller mängder med kommentarer som översatts från New International Version. Allt var frid och fröjd. Ända till en läsare upptäckte att bibeltexten inte var komplett.

tirsdag 5. februar 2008

To teorier steady state og Big Bang

I begynnelsen av 1900 tallet trodde nærmest alle vitenskapsmenn på det evige univers (steady state teorien), men nå er det nærmest bevist at universet har oppstått på et tidspunkt. Bibelen har alltid hevdet at "I begynnelsen skapte Gud..." dvs universet er ikke evig, det har hatt en begynnelse. Idag tror vitenskapen at universet har hatt sin begynnelse.

Dagbladet bringer idag en artikkel om nye teloskop som vil gjøre det mulig å se tilbake til det Big Bang.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/02/04/525868.html

En venn av meg i Danmark har skrevet en avhandling om Gud og vitenskapen. Han er inne på mange glemte sannheter:

http://www.gudogvidenskaben.dk/
De gamle grækere mente, at universet var evigt og uforanderligt. Også kirken overtog i middelalderen tanken om det evige univers. Efter den tid observerede man, at der sker ting og sager i rummets dyb, men man anså dog stadig universet for at være statisk. Også den moderne videnskab var af den opfattelse, at universet ikke har nogen begyndelse eller slutning. Universet er evigt. Denne tanke var urokkelig helt op i det 20. århundrede.

1923: Hubble studerede universet. Han målte afstanden mellem galakserne og undrede sig over rødforskydningen. Galakserne fjernede sig fra os. Det så ud som om universet udvidede sig. Han tumlede med tanken om et udvidende univers, og kunne ikke få den til at stemme.

På den anden side af Atlanten sad Einstein med sine beregninger og fremkom med teorier om relativitet. Han havde et problem. Dersom hans teorier var sande, måtte universet have haft en begyndelse. Denne tanke var ham så fjern, at han indsatte en størrelse i sine ligninger, kaldet "den kosmologiske konstant", der ophævede universets begyndelse og gjorde det evigt. Senere udtrykte han, at dette var "hans livs største bommert". ...
...Fred Hoyle var erklæret ateist og modstander af, at universet skulle have en begyndelse. Den græske filosof Aristoteles sagde: "Universet har altid eksisteret og vil blive ved med det i al evighed". Hoyle dannede teorien om "Steady State" universet og offentliggjorde den bl.a. i et radioprogram i 1950. Det var ved samme lejlighed, han for første gang introducerede navnet "Big Bang", som han nedladende kaldte teorien om universets begyndelse. Big Bang var imidlertid et navn, som fængede i offentligheden og blev herefter brugt, endda uden den negative tone.
Dette er altså hentet fra http://www.gudogvidenskaben.dk/
Se forøvrig www.amen.nu med linker til endel annet kristent stoff fra Simon Griis og hans menighet.