tirsdag 5. februar 2008

To teorier steady state og Big Bang

I begynnelsen av 1900 tallet trodde nærmest alle vitenskapsmenn på det evige univers (steady state teorien), men nå er det nærmest bevist at universet har oppstått på et tidspunkt. Bibelen har alltid hevdet at "I begynnelsen skapte Gud..." dvs universet er ikke evig, det har hatt en begynnelse. Idag tror vitenskapen at universet har hatt sin begynnelse.

Dagbladet bringer idag en artikkel om nye teloskop som vil gjøre det mulig å se tilbake til det Big Bang.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/02/04/525868.html

En venn av meg i Danmark har skrevet en avhandling om Gud og vitenskapen. Han er inne på mange glemte sannheter:

http://www.gudogvidenskaben.dk/
De gamle grækere mente, at universet var evigt og uforanderligt. Også kirken overtog i middelalderen tanken om det evige univers. Efter den tid observerede man, at der sker ting og sager i rummets dyb, men man anså dog stadig universet for at være statisk. Også den moderne videnskab var af den opfattelse, at universet ikke har nogen begyndelse eller slutning. Universet er evigt. Denne tanke var urokkelig helt op i det 20. århundrede.

1923: Hubble studerede universet. Han målte afstanden mellem galakserne og undrede sig over rødforskydningen. Galakserne fjernede sig fra os. Det så ud som om universet udvidede sig. Han tumlede med tanken om et udvidende univers, og kunne ikke få den til at stemme.

På den anden side af Atlanten sad Einstein med sine beregninger og fremkom med teorier om relativitet. Han havde et problem. Dersom hans teorier var sande, måtte universet have haft en begyndelse. Denne tanke var ham så fjern, at han indsatte en størrelse i sine ligninger, kaldet "den kosmologiske konstant", der ophævede universets begyndelse og gjorde det evigt. Senere udtrykte han, at dette var "hans livs største bommert". ...
...Fred Hoyle var erklæret ateist og modstander af, at universet skulle have en begyndelse. Den græske filosof Aristoteles sagde: "Universet har altid eksisteret og vil blive ved med det i al evighed". Hoyle dannede teorien om "Steady State" universet og offentliggjorde den bl.a. i et radioprogram i 1950. Det var ved samme lejlighed, han for første gang introducerede navnet "Big Bang", som han nedladende kaldte teorien om universets begyndelse. Big Bang var imidlertid et navn, som fængede i offentligheden og blev herefter brugt, endda uden den negative tone.
Dette er altså hentet fra http://www.gudogvidenskaben.dk/
Se forøvrig www.amen.nu med linker til endel annet kristent stoff fra Simon Griis og hans menighet.