fredag 28. desember 2007

Forherligelsen av Thomasevangeliet

La meg si det med en gang, jeg er ingen ekspert på Thomasevangeliet. Likevel undrer jeg meg over uttalelser som stadig trekker fram dette evangelium som noe unikt og farlig for kirken og de første kristne lederne. Det påståes av enkelte at dette gnostiske skriv skal inneholde kvinnefrigjørende ting som ikke var akseptable for de første kristne. Leser man Thomasevangeliet kan man jo undre seg over dette. Mulig man må ha studert teologi i flere tiår for å forstå en slik komplisert teori, men for en legmann ser siste vers i Thomasevangeliet utrolig merkelig ut:

(114) Simon Peter sa til dem. La Maria gå fra oss, kvinner er ikke verdige til livet. Jesus sa: Se, jeg skal lede henne så jeg vil anse henne for mann, for hun skal også være en levende ånd slik som dere menn. For enhver kvinne som anser seg selv som mann, skal gå inn i himmelens rike.

Som du ser av sitatet er ikke kvinner verdige til livet (himmelens rike), de må først forvandles til menn. Slike antydninger finner man hverken i de fire evangelier eller noe annet sted i Det Nye Testamentet. Hvordan kan et slikt skriv brukes til å lage slike teorier om kvinnens posisjon i den første tid er for meg en gåte. Disse teorier blir lansert gjennom Da Vinci Coden og lignende bøker. Jeg har flere ting jeg reagerer på i Thomas evangeliet, men det får vi ta en annen gang.

I dagens Dagblad trekker Einar Thomassen fram Tomas evangeliet og andre ikke bibelske skrifter:

"Det er for eksempel sannsynlig at når flere apokryfe skrifter tildeler Jakob, Jesu bror, en viktig plass i overleveringen, eller kvinnelige disipler som Maria Magdalena, så viser dette hen på en mangel og en ensidighet i de nytestamentlige evangelienes fremstilling av Jesu disipler. "

http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/28/522355.html

Tidligere skrev Thomassen: "De fleste av dem som har beskjeftiget seg inngående med Thomasevangeliet, <http://www.dromsmia.no/tomas.htm> for eksempel, mener at en der finner nettopp slike selvstendige overleveringer i enkelte deler av teksten. " http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/20/521826.html

Jeg anbefaler folk å lese Thomas evangeliet og ikke bare utrolige historier om dette skrivet. http://www.dromsmia.no/tomas.htm EW

Hvor mange pinsevenner er det i Norge?

Her er en oversikt med antall menigheter fordelt på fylker og antall medlemmer.

http://www.pinsebevegelsen.no/sider/tekst.asp?side=431

og her er de enkelte menigheter med tall for disse:

http://www.pinsebevegelsen.no/sider/tekst.asp?side=339

tirsdag 25. desember 2007

Harald Hauge -teolog og prest på Røros

Harlds strøtanker omhandler flere temaer. Denne fant jeg interessant, "Alternative Jesusbilder. Harald ser ut til å skrive mye fornuftig sett fra mitt ståsted.
 

Dekodet (blogg)

Her er en artig blogg med bl.a. informasjon, kommentarer om kildene til Jesu liv (evangeliene).
 
 
"Dekodet strekker seg fra banaliteter til bagateller, mer bombastiske enn banebrytende, stort sett laget i stjålne øyeblikk. Leses på egen risiko.
Ikke minst siden det er skrevet av Bjørn Are Davidsen."

torsdag 20. desember 2007

Info Dødehavsrullene mm.

Her var det mye interessant:
A weblog on ancient Judaism and its context
http://paleojudaica.blogspot.com/

www.qumran.no
er et norsk nettsted om "Dødehavsrullene," Bibelen, antikk jødedom og tidlig kristendom.
av Anders Aschim

http://orion.mscc.huji.ac.il/
The Orion Center was established in 1995 as part of the Institute for Jewish Studies at the Hebrew University of Jerusalem. Our web site provides many resources for the study of the Scrolls, as well as information about the Center's activities and programs.

onsdag 19. desember 2007

Dagbladet mer seriøst?

Idag presentertes en artikkel av Torleif Elgvin som er en stor kapasitet på området dødehavsruller-evangelier osv.

http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/19/521720.html

På tide at noen kommer med seriøse artikler om nytestamentet. Du finner flere interessante linker på denne bloggen om nytestamentets tilblivelse. Bra Dagbladet...

Her er en link om 10 grunner til at Q aldri har eksistert. http://ntgateway.com/Q/ten.htm

Test om du er fundamentalist

Ta testen her: http://www.quizfarm.com/test.php?q_id=37517N

Her er mine resultater:

Are you a Fundamentalist?
You scored as a Evangelical You're not quite so set in your ways as the fundamentalists, but you still see things pretty straight-and-narrow. Now go convert a heathen!

Evangelical 88%
Moderate 71%
Fundamentally Fundamentalist 46%
Liberal Mainline 33%
Post/non-Christian 0%

tirsdag 18. desember 2007

Judas evangeliet kom nesten til Oslo

Her er en artikkel jeg skrev i 2006 om Judas evangeliet:

Det samme skjer hver påske. Nye sensasjonelle oppslag i mediene om nye funn som visstnok skal endre vårt syn på kristendommen. Tidligere har det vært graven til Jesu bror, diverse nye tolkninger om Jesu død eller teorier om at Det Nye Testamentet ikke stemmer. I motsetning til tidligere så var det i 2006 noe virkelig nytt og revolusjonerende om vi skal tro det som står i pressen. Det var første gang teksten til et ukjent skrift kalt Judas evangeliet, ble offentliggjort. De som eventuelt måtte vakle i sin tro pga dette kan ta det helt med ro. Dette skriftet endrer ingenting av forskernes syn på den tidlige kristendommen, men det kaster derimot nytt lys over de gnostiske sektene i Egypt i den første kristne tid. Disse sektene i Egypt hadde sin helt spesielle tro og syn på tilværelsen. De trodde ofte på to guder (dualismen), og blandet kristendommen inn i sitt filosofiske tankemønster.

Da professoren ikke hadde de nødvendige 3 mill dollar som forlangtes for manuskriptet, så havnet det i en bankboks i New York hvor det ble liggende i 16 år. Under denne tiden forsøkte den egyptiske selgeren å selge skriftet til blant andre Martin Schøyen i Norge. Disse forhandlinger skjedde ved to tilfeller i 1990 og i år 2000. Fax fra disse forhandlinger ligger nå tilgjenglig på nettet. Til slutt var egypteren i skikkelig pengekrise og i 2005 ble manuskriptet solgt til en pris av 300.000 dollar.

Les hele artikkelen her: http://www.eyewitness.no/judas_evangeliet.htm

De stille arkeologiske mirakler

Mens liberale forskere febrilsk forsøker å grave fram sensasjonelle historier om Jesus og kristendommen så skjer det små mirakler hele tiden. Det gjøres nemlig stadig nye funn av papyrus fra 200-300 tallet.
Men skriver noen om dette? Nei,
National Geographic og Discovery Channel er opptatt av sensasjoner og publiserer dette selv om de må trekke alle "sannhetene" tilbake etter kort tid.

Her er ett av 4 nylig publiserte papyrus fra Johannes evangelium. Ingen nye historier, ingen skandaler, bare nok en bekreftelse på NT unike tekstgrunnlag.

http://163.1.169.40/gsdl/collect/POxy/index/assoc/HASH21b2/935f33df.dir/POxy.v0071.n4803.a.01.hires.jpg

http://163.1.169.40/cgi-bin/library?e=d-000-00---0POxy--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-en-50---20-about---00031-001-1-0utfZz-8-00&a=d&c=POxy&cl=CL5.1.61

Er du klar over at:
* Det finnes 118 håndskrevne papyrus fragmenter av Det Nye Testamentet. (Det vil si det er vel 122 nå etter de siste funn)
* Den eldste (Papyrus nr.52) er fra år 125 og dermed bare 30 år etter Johannes ev ble skrevet.
* Det er mer enn 300 håndskrevne pergament manuskripter bevart.
* Den eldste komplette bibel er Codex Sinaiticus fra ca. år 325 e. Kr.
* Det finnes mer enn 2500 håndskrevne minuskel manuskripter fra 900-1700 e. Kr.
* Mer enn 2200 håndskrevne greske lektier er bevart.
* Mer enn 90 gammellatinske oversettelser er bevart.
* Mer enn 10.000 latinske vulgata manuskripter.
* I tilegg til dette: Hundrevis av syriske, koptiske, gotiske og andre tidlige oversettelser.
* De gamle kirkefedrene siterte NT mer enn 500.000 ganger i sine skrifter. Slik at om vi ikke hadde hatt noen av de nevnte håndskriftene ville man alikevel kunne rekonstruere hele Det Nye Testamentet bare utifra kirkefedrenes sitater.

Les mer på min hjemmeside www.eyewitness.no . Der finner du bl.a. en nesten 100 siders avhandling som jeg skrev for noen år siden om alle papyrusene til NT. http://home.no.net/erw4/papyrus.pdf

Judas var en Judas likevel

Forskerne tok feil sier Dagbladet: http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/14/521122.html
Men det dreier seg om en feiloversettelse. Ekspertene har nå finlest og funnet ut at Judas ikke er noen helt likevel i dette evangeliet.
- Det er oppstått en hel motbevegelse i fagmiljøet mot den første oversettelsen. Allerede i fjor sommer begynte de første å si at det ikke kunne være riktig. Jeg kom også til at det positive bildet som ble tegnet av Judas i den første oversettelsen ikke stemmer med det teksten sier. Delvis er det hull i teksten, delvis dreier det seg om oversettelsesfeil, sier professor i religionsvitenskap og koptolog Einar Thomassen ved Universitetet i Bergen til Dagbladet.no.
Det finnes noen 100 som forstår koptisk i verden, bare 30 kan betegnes som eksperter. Universitetet i Bergen har et eget lite fagmiljø . Her mener man nå at den første oversettelsen av teksten er upålitelig.
VERSJON 2.0 ER DYSTER FOR JUDAS. Mens det i den første oversettelsen ble sagt at han var den eneste av disiplene som kunne bli frelst, ligger det ifølge den nye oversettelsen an til det omvendte.
- Judas kalles den trettende «daimon» i evangeliet. Oversettelsen av «daimon» bør være «demon», ikke «ånd», slik det først ble oversatt. I kristen sammenheng er dette ordet alltid negativt, det betegner en djevelsk skikkelse. Det er ingen grunn til at det skulle bety noe annet her, sier Thomassen.
<<UntitledX2_1197561588_1197561603.jpg>>

mandag 17. desember 2007

Et utrolig galleri

Litt utenom de vanlige temaene denne linken. Her er det mange morsomme illusjoner...

http://www.planetperplex.com/en/gallery.html

<<hamaekers_unity_expl.jpg>> <<hamaekers_unity.jpg>>

Lyd i menigheten

Hjemmeside om lyd/teknikk i menigheten.

http://www.churchsoundcheck.com/

Splittelse i menighet med 2 medlemmer

De er Kabuls to eneste jøder, og de er bitre fiender. Helgens jødiske høytid ble feiret i ensomhet.
(fra 2001)

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/krigen-mot-terror/artikkel.php?artid=2457646

Antikatolisisme og Alberto Rivera

En av USAs kraftigste antikatolske forlag heter Chick Publication http://www.chick.com og ble startet av Jack Chick. De gir ut tegneserier som er meget provoserende med et sterkt protestantisk budskap.

En av kildene til budskapet om katolisismen er Alberto Rivera som påstås å ha vært en Jesuittprest. Han døde i 1997 men ga ut en rekke blader/artikler vha Chick Publications.

Dette skriver Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Rivera

og her er forsvarer Chick Albertos historie: http://www.chick.com/reading/comics/0112/albertoinfo.asp

Her er Albertos historie i tegneserieform: http://www.chick.com/reading/comics/0112/0112_fourpages.asp?pg=01

Mens katolikkene går hardt ut og ser ut til å ha en overveldene informasjon og bevis for at Albertos budskap bare er oppspinn og tull:

http://www.catholic.com/library/sr_chick_tracts_p3.asp

Traktater fra Chick blir trykket i hundrevis av millioner ekspemplarer og spredes over hele verden. Den mest kjente traktaten er "Slik var ditt liv". En oversikt over norske traktater finner du her:
http://www.chick.com/catalog/TractLookUp.asp?Language=Norwegian

<<Alberto.gif>>

fredag 14. desember 2007

Norsk King James nettside

www.hosianna.org er et nettsted som gir ut en norsk AV1611 King James bibel oversatt fra engelsk. Jeg har også et eksemplar av denne hjemme. Prosjektet er finansiert fra USA. Dessuten gir de ut literatur fra Chick Publication.
 
De har også et nettsted som heter www.bibelfakta.no hvor diverse bøker som forsvarer Textus Receptus og King James version er publisert. Temaet er interessant selv om jeg personlig blir litt sliten av disse KJV folka. Uansett King James 1611 er en nydelig bibel med et flott språk, ingen tvil om det. Den norske utgaven gis bort gratis så det er ikke tvil om hvilke ærlige hensikter som ligger bak dette. Amerikaneren som har sponset dette har nemlig stor nød for Norge som ikke har noen KJ bibel. Vha sitt fond er de i stand til å gi bort bibler i Norge.

Reformasjonsbibeln i Sverige

Min gode svenske venn Bo Hagstedt (som muligens er mer konservativ enn meg) driver denne hjemmesiden hvor han selger bøker/blader fra bl.a. Chick Publications.

http://www.dragenut.se/

Bo Hagstedt er også initiativtager og pådriver til en ny svensk bibeloversettelse basert på Karl XII gamle bibel. NT er ferdig og ser veldig flott ut.

http://www.bibel.se/

<<Mattrebibel.jpg>>

Tidens tecken

På denna sidan hittar du profetior och information i blandade ämnen som Katolska kyrkan, Islam och Koranen, Svenska kyrkan, äktenskapsfrågan, Jesusdebatten, Israel, Irakkonflikten, EU, Ryssland, kommunism, Gud gör under, homosexualitet, abortproblematiken, UFO, demoner, böcker, Brommadialogen, bön, den muslimska förföljelsen av kristna, karikatyrteckningarna m.m.

http://www.tidenstecken.se/

torsdag 13. desember 2007

Lei av menigheten din?

Er du pastor og lei av menigheten din?
Eller har du ambisjoner om å bli pastor og trenger en jobb?
 
Her er nettstedet for deg. Pastorjobbene står her i kø...
 

Plinius den eldre om jordas form

Mange innbiller seg at antikkens menn trodde at jorda var flat. Men les dette av Plinius den eldre som levde på Jesu tid....
 

Kirkemøtet i Nikaia

There seem to be a number of legends about the First Council of Nicaea (325AD) in circulation on the internet, presented as fact.  Some people seem to think that the council, which was the first council of all the Bishops of the Christian Church, either invented the New Testament, or edited it to remove references to reincarnation (or whatever) or burned large numbers of heretical works, or whatever.  These are in error.  This page documents the problem and provides links to all the ancient source material in order to allow everyone to check the truth for themselves.

http://tertullian.org/rpearse/nicaea.html

onsdag 12. desember 2007

Israel 4. størst på våpeneksport

Israel har passert England, og er blitt verdens 4. største våpeneksportør - etter USA, Russland og Frankrike, opplyser det israelske forsvarsdepartementets generaldirektør, Pinchas Bucharis.
Ifølge Bucharis eksporterte Israel i inneværende år våpen for fire milliarder dollar. De opplyser imidlertid ikke hvem kjøperlandene er.
Bucharis fremla opplysningen om den israelske fjerdeplassen på et møte i forsvarsdepartementet, hvor det ble fremlagt enkeltheter om en ny lov om kontroll over våpeneksport til våpenhandlere og sikkerhetseksportfirmaer. Loven ventes og tre i kraft i slutten av denne måneden.
Bucharis opplyste videre at den nye loven vil ta hensyn til nasjonal sikkerhet, utenrikspolitikk og internasjonale avtaler.
http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=13846

søndag 9. desember 2007

Google er Gud

Fænomenet Google er i hastig vækst, og tilhængere erklærer nu
søgemaskinen for Gud og danner kirke.

Hjemmeside til menigheten: http://www.thechurchofgoogle.org/

Ligesom mange andre religioner har Google en dualistisk
verdensopfattelse. Google repræsenterer det gode, hvorimod Microsoft
repræsenterer det onde, blandt andet i form af kommercialiseringen.
Google's virksomhedsfilosofi er netop, at en virksomhed kan tjene penge
uden at være ond. Et af de ni beviser for, at Google er Gud, er: "Google
kan ikke gøre noget ondt". Microsofts hidtil ondeste værk, har ifølge
Googlekirken været funktionen Search Result Optimization.

http://www.religion.dk/artikel/263291

fredag 7. desember 2007

Dronning Helenas palass funnet i Jerusalem

To gater i sentrum av Jerusalem har fra i dag av fått en ny konkret mening for byens innbyggere. I Monfaz-gaten og Dronning Helena-gaten har arkeologer gravd ut et stort palass, hvor dronning Helena og en av hennes sønner, Mofaz, skal ha levd for over 2000 år siden.

Bygningen ble avdekket under en parkeringsplass, utenfor Gamlebyens murer, i det området som betegnes som Davids by. Lederen av den arkeologiske ekspedisjonen, dr. Doron Ben-Ami, fra Den israelske Oldsaksmyndighet, sier at bygningen sannsynligvis har vært bebodd av dronning Helena.
I bygningen var det lagerrom, værelser til beboelse, og rituelle badeanlegg. Ifølge Ben-Ami er bygningen den største og flotteste i dette bykvartalet, som hadde mange fattige beboere. Den jødisk-romerske historikeren, Josefus Flavius, som detaljert har beskrevet datidens Jerusalem, skriver at kun én velstående familie bodde der - dronning Helena og hennes familie.

Om Helena vet vi, ifølge Josefus, at hun var fra en kongelig slekt som hersket over Adiabene - et kongerike i den nordlige delen av nåtidens Irak. Hun konverterte til jødedommen sammen med sin familie, og dro på pilegrimsferd til Jerusalem for blant annet å ofre i tempelet, i begynnelsen av det første århundret e.Kr.

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=13830

torsdag 6. desember 2007

Levde etter Bibelens regler i ett år

- HVA ER DEN RARESTE regelen du må følge, spør A.J.s bestefar.
- Det er nok den som sier at hvis jeg havner i slagsmål, og
motstanderens kone tar tak i mine edlere deler, må jeg hugge av hånda
hennes, svarer han.
- Det, sier bestefar, er veldig, veldig rart.
Men det står eksplisitt i Bibelen:

5. Mosebok 25, vers 11-12:
«Når to menn kommer i slagsmål, og konen til en av dem kommer løpende
for å hjelpe sin mann, og hun rekker hånden ut og griper den som slår
ham, i kjønnsdelene, da skal du uten skånsel hogge hånden av henne.»

BLANT REGLENE A.J. SER PÅ som uforståelige, er det enkelte rabbier i den
ortodokse jødiske befolkningen i New York har erklært: At rettroende
ikke kan drikke springvannet i byen. New York-vannet inneholder nemlig
noen bittesmå mikroorganismer som biologisk sett kan betraktes som
mikroskopiske skalldyr. Og skalldyr er det ifølge kosher-skikken ikke
tillatt å spise.
Dette byr på problemer når A.J. ikke har flaskevann i huset, og dermed
ikke kan tilby noe å drikke til en tørst ortodoks gjest.

http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/05/520263.html