tirsdag 18. desember 2007

De stille arkeologiske mirakler

Mens liberale forskere febrilsk forsøker å grave fram sensasjonelle historier om Jesus og kristendommen så skjer det små mirakler hele tiden. Det gjøres nemlig stadig nye funn av papyrus fra 200-300 tallet.
Men skriver noen om dette? Nei,
National Geographic og Discovery Channel er opptatt av sensasjoner og publiserer dette selv om de må trekke alle "sannhetene" tilbake etter kort tid.

Her er ett av 4 nylig publiserte papyrus fra Johannes evangelium. Ingen nye historier, ingen skandaler, bare nok en bekreftelse på NT unike tekstgrunnlag.

http://163.1.169.40/gsdl/collect/POxy/index/assoc/HASH21b2/935f33df.dir/POxy.v0071.n4803.a.01.hires.jpg

http://163.1.169.40/cgi-bin/library?e=d-000-00---0POxy--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-en-50---20-about---00031-001-1-0utfZz-8-00&a=d&c=POxy&cl=CL5.1.61

Er du klar over at:
* Det finnes 118 håndskrevne papyrus fragmenter av Det Nye Testamentet. (Det vil si det er vel 122 nå etter de siste funn)
* Den eldste (Papyrus nr.52) er fra år 125 og dermed bare 30 år etter Johannes ev ble skrevet.
* Det er mer enn 300 håndskrevne pergament manuskripter bevart.
* Den eldste komplette bibel er Codex Sinaiticus fra ca. år 325 e. Kr.
* Det finnes mer enn 2500 håndskrevne minuskel manuskripter fra 900-1700 e. Kr.
* Mer enn 2200 håndskrevne greske lektier er bevart.
* Mer enn 90 gammellatinske oversettelser er bevart.
* Mer enn 10.000 latinske vulgata manuskripter.
* I tilegg til dette: Hundrevis av syriske, koptiske, gotiske og andre tidlige oversettelser.
* De gamle kirkefedrene siterte NT mer enn 500.000 ganger i sine skrifter. Slik at om vi ikke hadde hatt noen av de nevnte håndskriftene ville man alikevel kunne rekonstruere hele Det Nye Testamentet bare utifra kirkefedrenes sitater.

Les mer på min hjemmeside www.eyewitness.no . Der finner du bl.a. en nesten 100 siders avhandling som jeg skrev for noen år siden om alle papyrusene til NT. http://home.no.net/erw4/papyrus.pdf