tirsdag 25. desember 2007

Harald Hauge -teolog og prest på Røros

Harlds strøtanker omhandler flere temaer. Denne fant jeg interessant, "Alternative Jesusbilder. Harald ser ut til å skrive mye fornuftig sett fra mitt ståsted.