tirsdag 23. juni 2009

Den snille mannen som hisset opp Sverige

Hørte en fantastisk forkynnelse av Åke Green på lørdag. Mannen forkynte med en sikkerhet, myndighet og salvelse jeg nesten aldri har hørt maken til. Han er rolig, leser vel egentlig hele sin preken, men han har en autoritet i sin forkynnelse. Flere ungdommer kom på natten for å lage bråk, de fleste hater jo denne stille og avbalanserte mannen i Sverige. Han har stort sett bare reist i små grupper og småforsamlinger, men i 2003 hadde altså Herren talt til ham om å forkynne mot umoral og andre "abnormiteter". De fleste forkynnere var jo tause i dette temaet. Den enkle mannen ringte TV, Radio, Aviser, men ingen i massemedia kom. Han holdt så sin tale for den lille enkle menigheten sin på Öland. Imidlertid sendte han inn sitt skrevne manuskript til Ölandsposten og da var spetakkelet plutselig i gang. Media reagerte først og fremst på denne setningen:

-Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer att våldta djuren. Inte heller djuren går fria från människans sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan till och med detta kan man ägna sig åt.

Den eldre mannen ble dømt til 1 mnd fengsel, men senere frikjent. Fra småmenigheter bar det så til USA, California og der preken han i en rekke store forsamlinger. Han ble tatt fram under valgkampen. Rett og slett en utrolig historie. Alt dette leste jeg på Wikipedia.

På Lenningekonferensen kom han inn og talte direkte til mennesker. Flere opplevde dette som overnaturlig.
-Hadde noen andre enn Åke sagt det han sa ville jeg ikke tatt imot dette, men Åke kjenner ikke meg, sa en mann etter møtet.
Lørdag talte Åke Green om forskjellen mellom å være drevet av begjær og det å være drevet av Guds Ånd. Når man hører og ser Åke Green for man en følelse av denne mannen ikke engang kan slå ihjel en flue eller tråkke på en maur. Han virker til å være en snill og fornuftig mann med omsorg og medfølelse for mennesker. Historien om Åke Green og følgene av hans preken i 2003 er virkelig bemerkelsesverdig og kommer til å gå inn i historiebøkene.

Wikipedia artikkelen om Åke Green
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ke_Green

Hele hans preken fra 2003 skrevet ned:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/pingstpastor-ake-greens-predikan-i-sin-helhet-1.347576

<<AkeGreen2.jpg>>

torsdag 4. juni 2009

Islam -en kristen kjettersk sekt i Oldkirken?

Noen interessante tanker i en artikkel i Kristelig Dagblad i Danmark.

http://www.religion.dk/artikel/324269:Indfoering--Oldkirken-regnede-islam-for-et-kristent-kaetteri?all=1

Islams understregning af Gud som én og uden søn havde en forløber, nemlig Arius, der levede i 300 tallets Egypten. Arius lagde navn til den arianske strid, der netop var en teologisk strid om, hvem Jesus var - Guds søn eller profet?

Kirken så Islam som en ariansk sekt
I begyndelsen betragtede kirken ikke islam som en ny religion, for ligheden med arianismen, som Arius havde lagt navn til, syntes stor. Derfor regnede kirken i begyndelsen islam for at være en ariansk sekt. Ligesom arianismen fornægter islam, at Jesus er Gud og understreger Guds enhed.

Derfor anså kirken heller ikke islam som en selvstændig religion i de første mange år. Der er endda stadig kristne teologer i dag som anser islam for at være arianismens største efterkommer.

Islams budskab om, at Jesus ikke er Guds søn, men en skabning som alt andet, var altså ikke en ny ting. Det var en tanke, der havde eksisteret i den kristne kirke i århundreder, inden den blev bandlyst fra kirken, og forvist til et liv i verdens afkroge. --------------------
Islam indtager de kristne riger
Muhammed og hans hære begyndte allerede mens Muhammed levede at erobre store områder. Mindre end 100 år efter Muhammed grundlagde islam, var hele Nordafrika, Mellemøsten og dele af Asien under muslimsk herredømme.

Hastigheden de muslimske hære udviste da de underlagde sig nye område chokerede det kristne øst- og vestrige. Østriget, der blev regeret fra Byzans (nu Istanbul) mistede på få år enorme landområder, og i vest trængte islams hære op i Spanien, og underlagde sig næsten hele dette land.

En af grundene til, at mange kristne i de erobrede områder konverterede til islam kan meget vel være, at det for dem ikke virkede som en ny religion. Islam understregede troen på Gud, og var ganske vist en anelse anderledes end den traditionelle kristendom, men mange elementer var dog det samme: Jomfru Maria var stadig Jesu mor, Jesus blev stadig respekteret og anerkendt som budbringer fra Gud, og budskabet om himmel, helvede og dommedag var også stort set det samme.

Nok et kirketre

<<Kirketre.jpg>>
Her er en flott oversikt med linker til de forskjellige kirker/menigheter i kristenheten.

http://www.swartzentrover.com/cotor/Bible/Doctrines/Church/church_family_tree.htm

På våren har jeg alltid vanvittig mange treff på min blogg siden mange søker etter ordet "kirketre". Regner med noen sliter med eksamensoppgaver. Lykke til !!!

Samme side har mange andre skisser og kart:

http://www.swartzentrover.com/cotor/Bible/indexbible.htm

og fra Nye Testamentet (med alt fra Nytestamentlige apokryfer til Herodes slektstre):

http://www.swartzentrover.com/cotor/Bible/Bible/NewTestament.htm

Dessuten finner du alle mulige tidslinjer og karter og kongerekker (Ptolomeerne mm.)