fredag 28. desember 2007

Forherligelsen av Thomasevangeliet

La meg si det med en gang, jeg er ingen ekspert på Thomasevangeliet. Likevel undrer jeg meg over uttalelser som stadig trekker fram dette evangelium som noe unikt og farlig for kirken og de første kristne lederne. Det påståes av enkelte at dette gnostiske skriv skal inneholde kvinnefrigjørende ting som ikke var akseptable for de første kristne. Leser man Thomasevangeliet kan man jo undre seg over dette. Mulig man må ha studert teologi i flere tiår for å forstå en slik komplisert teori, men for en legmann ser siste vers i Thomasevangeliet utrolig merkelig ut:

(114) Simon Peter sa til dem. La Maria gå fra oss, kvinner er ikke verdige til livet. Jesus sa: Se, jeg skal lede henne så jeg vil anse henne for mann, for hun skal også være en levende ånd slik som dere menn. For enhver kvinne som anser seg selv som mann, skal gå inn i himmelens rike.

Som du ser av sitatet er ikke kvinner verdige til livet (himmelens rike), de må først forvandles til menn. Slike antydninger finner man hverken i de fire evangelier eller noe annet sted i Det Nye Testamentet. Hvordan kan et slikt skriv brukes til å lage slike teorier om kvinnens posisjon i den første tid er for meg en gåte. Disse teorier blir lansert gjennom Da Vinci Coden og lignende bøker. Jeg har flere ting jeg reagerer på i Thomas evangeliet, men det får vi ta en annen gang.

I dagens Dagblad trekker Einar Thomassen fram Tomas evangeliet og andre ikke bibelske skrifter:

"Det er for eksempel sannsynlig at når flere apokryfe skrifter tildeler Jakob, Jesu bror, en viktig plass i overleveringen, eller kvinnelige disipler som Maria Magdalena, så viser dette hen på en mangel og en ensidighet i de nytestamentlige evangelienes fremstilling av Jesu disipler. "

http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/28/522355.html

Tidligere skrev Thomassen: "De fleste av dem som har beskjeftiget seg inngående med Thomasevangeliet, <http://www.dromsmia.no/tomas.htm> for eksempel, mener at en der finner nettopp slike selvstendige overleveringer i enkelte deler av teksten. " http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/20/521826.html

Jeg anbefaler folk å lese Thomas evangeliet og ikke bare utrolige historier om dette skrivet. http://www.dromsmia.no/tomas.htm EW

Hvor mange pinsevenner er det i Norge?

Her er en oversikt med antall menigheter fordelt på fylker og antall medlemmer.

http://www.pinsebevegelsen.no/sider/tekst.asp?side=431

og her er de enkelte menigheter med tall for disse:

http://www.pinsebevegelsen.no/sider/tekst.asp?side=339

tirsdag 25. desember 2007

Harald Hauge -teolog og prest på Røros

Harlds strøtanker omhandler flere temaer. Denne fant jeg interessant, "Alternative Jesusbilder. Harald ser ut til å skrive mye fornuftig sett fra mitt ståsted.
 

Dekodet (blogg)

Her er en artig blogg med bl.a. informasjon, kommentarer om kildene til Jesu liv (evangeliene).
 
 
"Dekodet strekker seg fra banaliteter til bagateller, mer bombastiske enn banebrytende, stort sett laget i stjålne øyeblikk. Leses på egen risiko.
Ikke minst siden det er skrevet av Bjørn Are Davidsen."

torsdag 20. desember 2007

Info Dødehavsrullene mm.

Her var det mye interessant:
A weblog on ancient Judaism and its context
http://paleojudaica.blogspot.com/

www.qumran.no
er et norsk nettsted om "Dødehavsrullene," Bibelen, antikk jødedom og tidlig kristendom.
av Anders Aschim

http://orion.mscc.huji.ac.il/
The Orion Center was established in 1995 as part of the Institute for Jewish Studies at the Hebrew University of Jerusalem. Our web site provides many resources for the study of the Scrolls, as well as information about the Center's activities and programs.

onsdag 19. desember 2007

Dagbladet mer seriøst?

Idag presentertes en artikkel av Torleif Elgvin som er en stor kapasitet på området dødehavsruller-evangelier osv.

http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/19/521720.html

På tide at noen kommer med seriøse artikler om nytestamentet. Du finner flere interessante linker på denne bloggen om nytestamentets tilblivelse. Bra Dagbladet...

Her er en link om 10 grunner til at Q aldri har eksistert. http://ntgateway.com/Q/ten.htm

Test om du er fundamentalist

Ta testen her: http://www.quizfarm.com/test.php?q_id=37517N

Her er mine resultater:

Are you a Fundamentalist?
You scored as a Evangelical You're not quite so set in your ways as the fundamentalists, but you still see things pretty straight-and-narrow. Now go convert a heathen!

Evangelical 88%
Moderate 71%
Fundamentally Fundamentalist 46%
Liberal Mainline 33%
Post/non-Christian 0%

tirsdag 18. desember 2007

Judas evangeliet kom nesten til Oslo

Her er en artikkel jeg skrev i 2006 om Judas evangeliet:

Det samme skjer hver påske. Nye sensasjonelle oppslag i mediene om nye funn som visstnok skal endre vårt syn på kristendommen. Tidligere har det vært graven til Jesu bror, diverse nye tolkninger om Jesu død eller teorier om at Det Nye Testamentet ikke stemmer. I motsetning til tidligere så var det i 2006 noe virkelig nytt og revolusjonerende om vi skal tro det som står i pressen. Det var første gang teksten til et ukjent skrift kalt Judas evangeliet, ble offentliggjort. De som eventuelt måtte vakle i sin tro pga dette kan ta det helt med ro. Dette skriftet endrer ingenting av forskernes syn på den tidlige kristendommen, men det kaster derimot nytt lys over de gnostiske sektene i Egypt i den første kristne tid. Disse sektene i Egypt hadde sin helt spesielle tro og syn på tilværelsen. De trodde ofte på to guder (dualismen), og blandet kristendommen inn i sitt filosofiske tankemønster.

Da professoren ikke hadde de nødvendige 3 mill dollar som forlangtes for manuskriptet, så havnet det i en bankboks i New York hvor det ble liggende i 16 år. Under denne tiden forsøkte den egyptiske selgeren å selge skriftet til blant andre Martin Schøyen i Norge. Disse forhandlinger skjedde ved to tilfeller i 1990 og i år 2000. Fax fra disse forhandlinger ligger nå tilgjenglig på nettet. Til slutt var egypteren i skikkelig pengekrise og i 2005 ble manuskriptet solgt til en pris av 300.000 dollar.

Les hele artikkelen her: http://www.eyewitness.no/judas_evangeliet.htm

De stille arkeologiske mirakler

Mens liberale forskere febrilsk forsøker å grave fram sensasjonelle historier om Jesus og kristendommen så skjer det små mirakler hele tiden. Det gjøres nemlig stadig nye funn av papyrus fra 200-300 tallet.
Men skriver noen om dette? Nei,
National Geographic og Discovery Channel er opptatt av sensasjoner og publiserer dette selv om de må trekke alle "sannhetene" tilbake etter kort tid.

Her er ett av 4 nylig publiserte papyrus fra Johannes evangelium. Ingen nye historier, ingen skandaler, bare nok en bekreftelse på NT unike tekstgrunnlag.

http://163.1.169.40/gsdl/collect/POxy/index/assoc/HASH21b2/935f33df.dir/POxy.v0071.n4803.a.01.hires.jpg

http://163.1.169.40/cgi-bin/library?e=d-000-00---0POxy--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-en-50---20-about---00031-001-1-0utfZz-8-00&a=d&c=POxy&cl=CL5.1.61

Er du klar over at:
* Det finnes 118 håndskrevne papyrus fragmenter av Det Nye Testamentet. (Det vil si det er vel 122 nå etter de siste funn)
* Den eldste (Papyrus nr.52) er fra år 125 og dermed bare 30 år etter Johannes ev ble skrevet.
* Det er mer enn 300 håndskrevne pergament manuskripter bevart.
* Den eldste komplette bibel er Codex Sinaiticus fra ca. år 325 e. Kr.
* Det finnes mer enn 2500 håndskrevne minuskel manuskripter fra 900-1700 e. Kr.
* Mer enn 2200 håndskrevne greske lektier er bevart.
* Mer enn 90 gammellatinske oversettelser er bevart.
* Mer enn 10.000 latinske vulgata manuskripter.
* I tilegg til dette: Hundrevis av syriske, koptiske, gotiske og andre tidlige oversettelser.
* De gamle kirkefedrene siterte NT mer enn 500.000 ganger i sine skrifter. Slik at om vi ikke hadde hatt noen av de nevnte håndskriftene ville man alikevel kunne rekonstruere hele Det Nye Testamentet bare utifra kirkefedrenes sitater.

Les mer på min hjemmeside www.eyewitness.no . Der finner du bl.a. en nesten 100 siders avhandling som jeg skrev for noen år siden om alle papyrusene til NT. http://home.no.net/erw4/papyrus.pdf

Judas var en Judas likevel

Forskerne tok feil sier Dagbladet: http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/14/521122.html
Men det dreier seg om en feiloversettelse. Ekspertene har nå finlest og funnet ut at Judas ikke er noen helt likevel i dette evangeliet.
- Det er oppstått en hel motbevegelse i fagmiljøet mot den første oversettelsen. Allerede i fjor sommer begynte de første å si at det ikke kunne være riktig. Jeg kom også til at det positive bildet som ble tegnet av Judas i den første oversettelsen ikke stemmer med det teksten sier. Delvis er det hull i teksten, delvis dreier det seg om oversettelsesfeil, sier professor i religionsvitenskap og koptolog Einar Thomassen ved Universitetet i Bergen til Dagbladet.no.
Det finnes noen 100 som forstår koptisk i verden, bare 30 kan betegnes som eksperter. Universitetet i Bergen har et eget lite fagmiljø . Her mener man nå at den første oversettelsen av teksten er upålitelig.
VERSJON 2.0 ER DYSTER FOR JUDAS. Mens det i den første oversettelsen ble sagt at han var den eneste av disiplene som kunne bli frelst, ligger det ifølge den nye oversettelsen an til det omvendte.
- Judas kalles den trettende «daimon» i evangeliet. Oversettelsen av «daimon» bør være «demon», ikke «ånd», slik det først ble oversatt. I kristen sammenheng er dette ordet alltid negativt, det betegner en djevelsk skikkelse. Det er ingen grunn til at det skulle bety noe annet her, sier Thomassen.
<<UntitledX2_1197561588_1197561603.jpg>>

mandag 17. desember 2007

Et utrolig galleri

Litt utenom de vanlige temaene denne linken. Her er det mange morsomme illusjoner...

http://www.planetperplex.com/en/gallery.html

<<hamaekers_unity_expl.jpg>> <<hamaekers_unity.jpg>>

Lyd i menigheten

Hjemmeside om lyd/teknikk i menigheten.

http://www.churchsoundcheck.com/

Splittelse i menighet med 2 medlemmer

De er Kabuls to eneste jøder, og de er bitre fiender. Helgens jødiske høytid ble feiret i ensomhet.
(fra 2001)

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/krigen-mot-terror/artikkel.php?artid=2457646

Antikatolisisme og Alberto Rivera

En av USAs kraftigste antikatolske forlag heter Chick Publication http://www.chick.com og ble startet av Jack Chick. De gir ut tegneserier som er meget provoserende med et sterkt protestantisk budskap.

En av kildene til budskapet om katolisismen er Alberto Rivera som påstås å ha vært en Jesuittprest. Han døde i 1997 men ga ut en rekke blader/artikler vha Chick Publications.

Dette skriver Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Rivera

og her er forsvarer Chick Albertos historie: http://www.chick.com/reading/comics/0112/albertoinfo.asp

Her er Albertos historie i tegneserieform: http://www.chick.com/reading/comics/0112/0112_fourpages.asp?pg=01

Mens katolikkene går hardt ut og ser ut til å ha en overveldene informasjon og bevis for at Albertos budskap bare er oppspinn og tull:

http://www.catholic.com/library/sr_chick_tracts_p3.asp

Traktater fra Chick blir trykket i hundrevis av millioner ekspemplarer og spredes over hele verden. Den mest kjente traktaten er "Slik var ditt liv". En oversikt over norske traktater finner du her:
http://www.chick.com/catalog/TractLookUp.asp?Language=Norwegian

<<Alberto.gif>>

fredag 14. desember 2007

Norsk King James nettside

www.hosianna.org er et nettsted som gir ut en norsk AV1611 King James bibel oversatt fra engelsk. Jeg har også et eksemplar av denne hjemme. Prosjektet er finansiert fra USA. Dessuten gir de ut literatur fra Chick Publication.
 
De har også et nettsted som heter www.bibelfakta.no hvor diverse bøker som forsvarer Textus Receptus og King James version er publisert. Temaet er interessant selv om jeg personlig blir litt sliten av disse KJV folka. Uansett King James 1611 er en nydelig bibel med et flott språk, ingen tvil om det. Den norske utgaven gis bort gratis så det er ikke tvil om hvilke ærlige hensikter som ligger bak dette. Amerikaneren som har sponset dette har nemlig stor nød for Norge som ikke har noen KJ bibel. Vha sitt fond er de i stand til å gi bort bibler i Norge.

Reformasjonsbibeln i Sverige

Min gode svenske venn Bo Hagstedt (som muligens er mer konservativ enn meg) driver denne hjemmesiden hvor han selger bøker/blader fra bl.a. Chick Publications.

http://www.dragenut.se/

Bo Hagstedt er også initiativtager og pådriver til en ny svensk bibeloversettelse basert på Karl XII gamle bibel. NT er ferdig og ser veldig flott ut.

http://www.bibel.se/

<<Mattrebibel.jpg>>

Tidens tecken

På denna sidan hittar du profetior och information i blandade ämnen som Katolska kyrkan, Islam och Koranen, Svenska kyrkan, äktenskapsfrågan, Jesusdebatten, Israel, Irakkonflikten, EU, Ryssland, kommunism, Gud gör under, homosexualitet, abortproblematiken, UFO, demoner, böcker, Brommadialogen, bön, den muslimska förföljelsen av kristna, karikatyrteckningarna m.m.

http://www.tidenstecken.se/

torsdag 13. desember 2007

Lei av menigheten din?

Er du pastor og lei av menigheten din?
Eller har du ambisjoner om å bli pastor og trenger en jobb?
 
Her er nettstedet for deg. Pastorjobbene står her i kø...
 

Plinius den eldre om jordas form

Mange innbiller seg at antikkens menn trodde at jorda var flat. Men les dette av Plinius den eldre som levde på Jesu tid....
 

Kirkemøtet i Nikaia

There seem to be a number of legends about the First Council of Nicaea (325AD) in circulation on the internet, presented as fact.  Some people seem to think that the council, which was the first council of all the Bishops of the Christian Church, either invented the New Testament, or edited it to remove references to reincarnation (or whatever) or burned large numbers of heretical works, or whatever.  These are in error.  This page documents the problem and provides links to all the ancient source material in order to allow everyone to check the truth for themselves.

http://tertullian.org/rpearse/nicaea.html

onsdag 12. desember 2007

Israel 4. størst på våpeneksport

Israel har passert England, og er blitt verdens 4. største våpeneksportør - etter USA, Russland og Frankrike, opplyser det israelske forsvarsdepartementets generaldirektør, Pinchas Bucharis.
Ifølge Bucharis eksporterte Israel i inneværende år våpen for fire milliarder dollar. De opplyser imidlertid ikke hvem kjøperlandene er.
Bucharis fremla opplysningen om den israelske fjerdeplassen på et møte i forsvarsdepartementet, hvor det ble fremlagt enkeltheter om en ny lov om kontroll over våpeneksport til våpenhandlere og sikkerhetseksportfirmaer. Loven ventes og tre i kraft i slutten av denne måneden.
Bucharis opplyste videre at den nye loven vil ta hensyn til nasjonal sikkerhet, utenrikspolitikk og internasjonale avtaler.
http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=13846

søndag 9. desember 2007

Google er Gud

Fænomenet Google er i hastig vækst, og tilhængere erklærer nu
søgemaskinen for Gud og danner kirke.

Hjemmeside til menigheten: http://www.thechurchofgoogle.org/

Ligesom mange andre religioner har Google en dualistisk
verdensopfattelse. Google repræsenterer det gode, hvorimod Microsoft
repræsenterer det onde, blandt andet i form af kommercialiseringen.
Google's virksomhedsfilosofi er netop, at en virksomhed kan tjene penge
uden at være ond. Et af de ni beviser for, at Google er Gud, er: "Google
kan ikke gøre noget ondt". Microsofts hidtil ondeste værk, har ifølge
Googlekirken været funktionen Search Result Optimization.

http://www.religion.dk/artikel/263291

fredag 7. desember 2007

Dronning Helenas palass funnet i Jerusalem

To gater i sentrum av Jerusalem har fra i dag av fått en ny konkret mening for byens innbyggere. I Monfaz-gaten og Dronning Helena-gaten har arkeologer gravd ut et stort palass, hvor dronning Helena og en av hennes sønner, Mofaz, skal ha levd for over 2000 år siden.

Bygningen ble avdekket under en parkeringsplass, utenfor Gamlebyens murer, i det området som betegnes som Davids by. Lederen av den arkeologiske ekspedisjonen, dr. Doron Ben-Ami, fra Den israelske Oldsaksmyndighet, sier at bygningen sannsynligvis har vært bebodd av dronning Helena.
I bygningen var det lagerrom, værelser til beboelse, og rituelle badeanlegg. Ifølge Ben-Ami er bygningen den største og flotteste i dette bykvartalet, som hadde mange fattige beboere. Den jødisk-romerske historikeren, Josefus Flavius, som detaljert har beskrevet datidens Jerusalem, skriver at kun én velstående familie bodde der - dronning Helena og hennes familie.

Om Helena vet vi, ifølge Josefus, at hun var fra en kongelig slekt som hersket over Adiabene - et kongerike i den nordlige delen av nåtidens Irak. Hun konverterte til jødedommen sammen med sin familie, og dro på pilegrimsferd til Jerusalem for blant annet å ofre i tempelet, i begynnelsen av det første århundret e.Kr.

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=13830

torsdag 6. desember 2007

Levde etter Bibelens regler i ett år

- HVA ER DEN RARESTE regelen du må følge, spør A.J.s bestefar.
- Det er nok den som sier at hvis jeg havner i slagsmål, og
motstanderens kone tar tak i mine edlere deler, må jeg hugge av hånda
hennes, svarer han.
- Det, sier bestefar, er veldig, veldig rart.
Men det står eksplisitt i Bibelen:

5. Mosebok 25, vers 11-12:
«Når to menn kommer i slagsmål, og konen til en av dem kommer løpende
for å hjelpe sin mann, og hun rekker hånden ut og griper den som slår
ham, i kjønnsdelene, da skal du uten skånsel hogge hånden av henne.»

BLANT REGLENE A.J. SER PÅ som uforståelige, er det enkelte rabbier i den
ortodokse jødiske befolkningen i New York har erklært: At rettroende
ikke kan drikke springvannet i byen. New York-vannet inneholder nemlig
noen bittesmå mikroorganismer som biologisk sett kan betraktes som
mikroskopiske skalldyr. Og skalldyr er det ifølge kosher-skikken ikke
tillatt å spise.
Dette byr på problemer når A.J. ikke har flaskevann i huset, og dermed
ikke kan tilby noe å drikke til en tørst ortodoks gjest.

http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/05/520263.html

onsdag 21. november 2007

Koranens ord om skapelsen

Islam er en semittisk religion med impulser både fra jødedommen (GT) og også kristendommen (NT). Vi finner i 1Mos at livet begynte i havet deretter på land. Dette stemmer svært godt med den moderne vitenskap (bortsett fra tidsperioder og evolusjonsteorier). Første vers i Bibelen forteller at "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden". Moderne vitenskap har i de siste tiår funnet ut at universet har hatt sin begynnelse. Dermed stemmer Bibelens ord enda bedre med vitenskapen. Går vi til Koranen som er en vesentlig yngre religion enn kristendommen finner vi noen interessante ting. Var dette vanlig tankegang i midtøsten også før Islam? EW ----

Dette er noe av det Wikipedia skriver:

Islamisk kreationism är den religiösa uppfattning att Gud skapade världen, universum och livet så som det beskrivs i Koranen och Första Moseboken. Följande koranverser lyfts fram som viktiga utgångspunkterna för denna diskurs:

"Han är också den, som skapat natten och dagen, solen och månen, så att båda vandra sin egen bana (kretslopp)" - Koranen 21:33 "Vi har byggt världsalltet och det en fast struktur, och för visso är det vi som utvidgar den" - Koranen 51:47

Ordet himlen har i Koranen ofta innebörden universum eller "världsalltet" och pluralformen (himlarna) skulle på samma sätt kunna beteckna flera kosmiska system eller stjärnsystem. De muslimska kreationisterna menar därmed att den moderna uppfattningen, att universum är begränsat i sin utsträckning och ständigt expanderar, finns skrivet i denna vers i Koranen.[1].

"Inser de inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden (en gång) utgjorde en enda samanhållen massa och att vi skilde dem åt? Och de vet inte att vi låtit allt liv uppstå av vatten? Har de då ingen tro?" - Koranen 21:30

http://sv.wikipedia.org/wiki/Islamisk_kreationism

Arabisk/Norsk oversettelse: http://islam.mobilnik.no/ny/hent_fravers_tilvers.asp?Snr=21&Frav=30&Anta llv=1&Submit=Hent

Smiths venners historie

Slik beskriver Smiths Venner seg selv:

For å fortelle om menigheten, må vi begynne med Johan Oscar Smith. Han ble født i Fredrikstad i 1871 og vokste opp i et kristent hjem. Han dro til sjøs et par år før han, 17 år gammel, begynte i Marinen der han tjenestegjorde i ca. 40 år. Han omvendte seg til Gud 26 år gammel, og ble tidlig grepet av muligheten til å leve et kristenliv i seier over bevisst synd.

http://www.brunstad.org/norsk/misjon/index_3.html

Kvinnens plass i menigheten:
http://www.brunstad.org/norsk/misjon/index_7.html

Tro og lære:
http://www.brunstad.org/norsk/misjon/index_2.html

tirsdag 20. november 2007

Avbryt meg ikke Herre, jeg ber

Menneske: Fader vor, du som er i Himmelen... Gud: Ja, hvad vil du?

Menneske: Afbryd mig ikke. Jeg beder! Gud: Men du har jo lige tiltalt mig?

Menneske: Sådan beder vi nu engang: Fader vor, du som er i himmelen... Gud: Nu er du der igen. Du kalder på mig for at indlede en samtale. Hvad drejer det sig om?

Menneske: Helliget vorde dit navn... Gud: Mener du det alvorligt?

Menneske: Hvad skal jeg mene alvorligt? Gud: Om du virkelig vil hellige mit navn. Hvad betyder det for dig?

Menneske: Det betyder... det betyder... du godeste, jeg ved ikke, hvad det betyder. Hvor skulle jeg vide det fra? Gud: Det betyder, at du vil ære mig, at jeg er den eneste vigtige for dig, at mit navn er værdifuldt for dig.

Menneske: Ja, hm. Det forstår jeg. Komme dit rige, ske din vilje i Himlen, således også på jorden... Gud: Gør du noget for det?

Menneske: For at din vilje skal ske? Naturligvis! Jeg går regelmæssigt i kirke. Jeg betaler kirkeskat... Gud: Jeg ønsker mere: at dit liv kommer i orden. At dine dårlige vaner, som går andre på, forsvinder. At du lærer at tænke på andre, at alle mennesker kan blive hjulpet og komme til erkendelse af sandheden, også ham du bor hos og din chef. Jeg vil, at sultne får mad, at sørgende bliver trøstet og fanger bliver sat fri. For alt, hvad du gør mod disse mennesker, gør du for mig.

Menneske: Hvorfor siger du netop det til mig? Hvad mener du om alle de hyklere, der sidder i kirkerne. Se på dem i stedet for! Gud: Undskyld! Jeg troede virkelig, du bad om, at mit rige skulle komme og min vilje ske. Det begynder nemlig helt personligt hos dem, som beder om det. Først, når du vil det samme som jeg, kan du blive et sendebud for mit rige.

Menneske: Det forstår jeg! Kan jeg så bede videre? Giv os i dag vort daglige brød. Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere... Gud: Og hvad så med Kirsten?

Menneske: Kirsten! Ja, tag du bare det frem! Du ved nøjagtigt, at hun blamerede mig offentligt, at hun - hver gang hun møder mig - er så arrogant, at jeg allerede er blevet rasende, før hun siger sine nedladende bemærkninger. Og hun ved det også. Hun tager mig ikke alvorlig som medarbejder. Hendes type... Gud: Ja, jeg ved det, og hvad så med din bøn?

Menneske: Sådan mente jeg det ikke! Gud: Du er i det mindste ærlig! Morer det dig egentligt at løbe rundt med så megen bitterhed og afstandtagen i hjertet?

Menneske: Det gør mig syg. Gud: Jeg vil helbrede dig. Tilgiv Kirsten og jeg vil tilgive dig. Måske taber du masken, men det vil give dig fred i hjertet.

Menneske: Hm! Jeg ved ikke, om jeg kan overvinde mig selv. Gud: Jeg vil hjælpe dig!

Menneske: Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde... Gud: Ja, der er ikke noget, der er vigtigere end det. Undgå personer og situationer, som frister dig.

Menneske: Hvordan mener du? Gud: Du kender selv dine svage punkter! Ikke at ville binde dig til noget, egoisme, kærlighedsløshed, retshaveri, overlegenhed, at ville trevle tingene op og analysere alting... Giv ikke fristeren nogen chance.

Menneske: Jeg tror, det er det sværeste Fadervor, jeg nogensinde har bedt, men det har for første gang haft noget med min hverdag at gøre. Gud: Godt. Bed blot færdig nu. Menneske: Thi dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Gud: Ved du, hvad jeg synes er herligt? Når et menneske som du begynder at tage mig alvorlig, at bede ægte, at efterfølge mig og så gøre det, som er min vilje. Når de mærker, at deres virke for at mit rige skal komme, også gør dem selv lykkelige og glade.

(Ukendt forfatter - set i katolsk avis fra Flensborg)

http://www.religion.dk/artikel/268669:Vejledning--Afbryd-mig-ikke-Herre---Jeg-beder

Forbud mot tiggeri ved Klagemuren

Skarp debat om forbud, der skal beskytte turister, da det muligvis krænker jødernes påbud om barmhjertighed
Israels rigsadvokat, Menachem Mazuz, har krævet, at en lov, som skal beskytte folk, der ønsker at bede ved Grædemuren, mod tiggere, skal håndhæves. Den kontroversielle lov blev indført for halvandet år siden, men man har været meget tilbageholdende med at bruge den, fordi der er blandede holdninger til indgrebet.

http://www.religion.dk/artikel/269421:Globalt-nyt--Forbud-mod-tiggeri-ved-Graedemuren

Elisabeth av Thüringen

En link om en kvinne som i den katolske middelalderen "levde sterkt og døde ungt" i følge denne artikkelen. Ikke så ofte jeg legger ut linker av katolske helgener, men denne link kan jo om ikke annet ha en historik interesse for tysklandsfarere.
Elisabeth af Thüringen var kun 24 år, da hun døde. Alligevel fejres hendes 800-års jubilæum i dag som en stor begivenhed i Tyskland og Ungarn. Hendes dramatiske liv i 1200-tallet er for eftertiden blevet et billede på selvopofrelse. Elisabeth af Thüringen var fire år, da hun blev forlovet. 14 år, da hun blev gift. Som 18-årig havde hun tre børn med en ægtemand, som hun elskede, men året efter blev hun enke. I en alder af 24 år døde hun i fattigdom.

http://www.religion.dk/artikel/269787:Kirke---tro--Hun-levede-staerkt--men-doede-ung

http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_of_Hungary

mandag 19. november 2007

Mormonernes hellige undertøy

I flere religioner er der særlige krav til påklædning og udseende. Mormonerne er dog nogle af de få, der har deres eget hellige undertøj. Traditionen kan føres tilbage til Adam og Eva, forklarer mormonernes talsmand.
Les den utrolige artikkelen her:
http://www.religion.dk/artikel/269658:Kirke---tro--Mormonerne-og-det-hellige-undertoej

<<under149061_411_800.jpg>>

torsdag 15. november 2007

Jesabels segl funnet

Det ser ut til at man nå har funnet et bevis på eksistensen til Jesabel som var dronningen til kong Akab i 1Kong 19 og flere steder i GT.

Jezebel, the infamous pagan wife of Israel's King Ahab, seems to have left behind her official seal, a relic dated to the 9th century BC, according to Dr. Marjo Korpel, who has identified the inscription as being authentic. This is yet another example of the historical accuracy of the Hebrew Old Testament.

http://www.godandscience.org/apologetics/seal_of_jezebel.html

 

Tempelridderne frikjent for anklagene om kjetteri

Et genfundet historisk dokument frikender med århundreders forsinkelse Tempelridderordenen for de anklager om kætteri, som førte til ordenens endeligt i 1314. Et fejlarkiveret dokument, der i praksis frikender Tempelridderne for kætteri, er dukket op i Vatikanets hemmelige arkiver. Det fremgår af bogen "Processus contra Templarios", som Vatikanets arkiver udsender den 25. oktober, skriver flere internationale medier.
 
Den nye bog afslører imidlertid, at Tempelridderne aldrig blev dømt for kætteri af paven, sådan som eftertidens historikere hidtil har troet. Et forsvundet dokument fra retssagen blev ved en tilfældighed fundet i 2001 i Vatikanets arkiver af en italiensk historieprofessor, og det dokumenterer, at paven endte med at frikende ordenen for anklagerne. Historikere vurderer nu, at årsagen til, at paven så alligevel valgte at opløse ordenen siden hen, var, at Pave Clemens V var bange for, at den franske konge ville erklære ham krig. Noget, der i værste fald kunne ende med at splitte den katolske kirke.

Interaktivt kirketre

Visuell og interaktivt oversikt over kirkesamfunnenes stamtre og utvikling. Veldig lettfattlig og enkelt.

http://ads.kristeligt-dagblad.dk/rich/multimedia/kirketrae/KirkeTra6.html <<Kirketre.jpg>>

Misjonens kontroversielle helter

Annie Skau har blitt en institusjon. Hun levde på isolerte steder uten særlig kontakt med hjemmekontoret i Norge. Likevel synes samarbeidet med misjonsvenner hjemme å gå svært bra. Like bra gikk ikke samarbeidet for Marie Monsen.
Brøt med misjonen
Marie Monsen ble sendt ut til Kina i 1919 og var kun hjemme i Norge én gang på 22 år. Det ble ikke rent lite rabalder i Kinamisjonen da deres utsending sluttet seg til en gruppe ytterliggående pinsevenner, som var omreisende evangelister. Jesusfamilien, som gruppen kalte seg, levde i huler eller under åpen himmel i et øde fjellområde. Annie Skau reiste opp til fjellene med beskjed fra misjonsselskapet å tale Marie Monsen til fornuft. Men Annie Skau ble så imponert av den kollektivistiske måten Jesusfamilien levde på, at hun ikke var i tvil om at dette måtte være etter Guds vilje. Søster Marie var som en levende helgen blant kineserne, forteller Annie Skau.
Hele artikkelen finner du i Vårt Land:

http://www.vl.no/meninger/troetikkeksistens/article3120339.ece

tirsdag 13. november 2007

Dakes Bible: Plan of ages

Husker dere "Plan of ages" som er bak i Dakes Ref. Bible?

Her er den i PowerPoint format i farger. Ganske fin.....

www.dake.com
http://www.dake.com/dake/freestuff_files/Chart.zip

Her er hans vitnesbyrd: http://www.dake.com/dake/truestory.html


Og her er en av flere nettsteder som tar avstand fra Dake.......
http://www.pawcreek.org/articles_pcm/end_times/dakes.htm

Likkledet i Torino eldre likevel?

http://www.shroud.com

Dette er den aller beste og mest omfattende websiden om likkledet i Torino. De siste to år har en rekke framtredende personer dødd. De siste resultater (2005) tydet altså på at likkledet var eldre enn først antatt. Karbon 14 dateringen var utrolig nok tatt fra feil "påsydd del" av kledet hevdes det nå. Mannen som står bak websiden er ikke kristen. Han har vært med i komiteen som har undersøkt ektheten av likkledet. Selv mener han imotsetning til mange andre at likkledet er ekte:

http://www.shroud.com/history.htm

# January 20, 2005: A peer reviewed scientific paper by Raymond N. Rogers, retired Fellow of the Los Alamos National Laboratory, is published in the journal Thermochimica Acta, Volume 425, Issues 1-2, Pages 189-194. Titled "Studies on the radiocarbon sample from the Shroud of Turin," the paper concludes: "As unlikely as it seems, the sample used to test the age of the Shroud of Turin in 1988 was taken from a rewoven area of the Shroud. Pyrolysis-mass spectrometry results from the sample area coupled with microscopic and microchemical observations prove that the radiocarbon sample was not part of the original cloth of the Shroud of Turin. The radiocarbon date was thus not valid for determining the true age of the Shroud."

Rogers' paper is extremely important as it provides a credible scientific argument for redating the cloth to determine its actual age, and is widely reported in the media, but to a far lesser extent than the coverage given to the 1988 c-14 dating that declared the cloth a "medieval fake." Almost immediately, Shroud scholars and skeptics alike begin debating, agreeing and disagreeing with Rogers and each other.

# March 8, 2005: Raymond N. Rogers, internationally renowned chemist from Los Alamos National Laboratory and member of the Shroud of Turin Research Project (STURP) team, dies in Los Alamos, New Mexico, after a long illness.

# April 14, 2005: Paul E. Damon, professor emeritus of geosciences at the University of Arizona, and head of one of the three laboratories that performed the radiocarbon dating of the Shroud in 1988, suffers a stroke while working in his office and dies two days later, on April 14.

# April 21, 2005: Robert Dinegar, retired physicist from Los Alamos National Laboratory and member of the Shroud of Turin Research Project (STURP) team, dies in Los Alamos, New Mexico.

# September 11, 2005: Professor Silvano Scannerini, member of the Turin Conservation Commission on the Holy Shroud and a respected Shroud researcher, dies this date in Italy.

# December 14 2005: Jean Lorre, imaging expert from the Jet Propulsion Laboratory and member of the Shroud of Turin Research Project (STURP) team, dies in in Pasadena, California after a brief illness.

# January 21, 2006: The Shroud of Turin Website celebrates its 10th Anniversary. With millions of visitors since it first went online, the site continues to be the definitive Internet resource for in depth Shroud information.

# April 29, 2006: The Reverend Albert R. "Kim" Dreisbach, Jr., Episcopal priest, founder of the Atlanta International Center for the Continuing Study of the Shroud of Turin (AICCSST), world reknown Sindonologist, Biblical scholar and civil rights activist, dies at the Atlanta Hartsfield Airport on his way to Italy to speak at two Shroud conferences.

Myter og fakta om kirkemøtet i Nikaia 325 e.Kr

From these there appears almost no evidence that the council of Nicaea made any pronouncements on which books go in the Bible, with the ambivalent exception of Jerome, or about the destruction of heretical writings, or reincarnation. However it did condemn Arius and his teachings, and the Emperor Constantine did take the usual Late Roman steps to ensure conformity afterwards. However these were not put into effect; and Arianism made an almost immediate comeback. Even Arius was recalled by Constantine.

http://www.tertullian.org/rpearse/nicaea.html

---
Trodde de at jorda var flat i antikken. Her er Plinius den eldre:

http://www.tertullian.org/rpearse/pliny_the_elder_on_the_world.htm

Regards

Erik Wold

Jurij Gagarin troende? (2006)

«Jeg ser ikke noen Gud her oppe,» skal Jurij Gagarin ha sagt. Eller?


av Jarle Kallestad
- Dette har han aldri sagt, hevder en av hans venner, som nå gir et helt annet bildet av verdens første romfarer enn det som til nå er kjent gjennom sovjetregimets antireligiøse propaganda.

Offisielt var han kommuniststatens «endelige bevis» på at det ikke fantes noen Gud, men i sitt stille sinn skal verdens mest berømte romfarer ha vært glad i kirken og uttrykt forferdelse over regimets ødeleggelse av vakre kirker.

- Så vidt jeg vet, var han en troende. Han var døpt og glad i kirken, sier oberst Valentin Petrov, assisterende professor ved Gagarin Air Force Academy i Russland.

http://www2.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060421/ARTIKLER/60421021/1122

Uendelighet -finnes det?

Av Erling Rimehaug:

Menneskehjernen kan teoretisk sett romme 10 opphøyd i 70.000.000.000.000 tanker, noe som er flere tusen milliarder ganger mer enn antallet atomer i det synlige univers, sier Barrow, og mener vi derfor ikke bør bli overrasket over at vi har denne hangen til det uendelige.
---
Men de siste tjue årene har partikkelteorien fått en konkurrent i strengteorien - og der opptrer ikke uendelighetene. Hvilken av de to som er den riktige, er ikke fastslått. De fleste fysikerne foretrekker strengteorien - og Barrow mener det er en indikasjon på at de har en dyp mistro til at uendelighet virkelig kan finnes.
---
En av grunnene til at spørsmålet har fått aktualitet, er det såkalte «finstemthetsproblemet». For at et univers med mulighet for eksistensen av liv kan oppstå, må tilstanden før Big Bang være utrolig fint regulert. Barrow sammenligner det med en ball som ruller oppover en pyramide, og som har akkurat den hastigheten som skal til for å stanse på toppen, og ikke rulle ned igjen på noen av sidene.
For å forklare denne finstemtheten kan man regne med en kosmisk intelligens. Det har mange fysikere stor motvilje mot å gjøre - de mener det blir å introdusere religion i vitenskapen. Alternativt kan man tenke seg at det eksisterer uendelig mange universer. I så fall må det eksistere uendelig mange slags universer, også noen som har betingelsene som skal til for liv.


http://www2.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060620/TRO/60619008/1036

mandag 12. november 2007

Ship of fools

Her er en utrolig side på nettet. Her finner du de utroligste vitser og historier, men også en seriøs vurdering av hundrevis av menigheter rundt på kloden. Jeg vet ikke mer jeg skal si om denne siten, den er bare unik og utrolig. Noen vil si blasfemisk eller usmakelig, men jeg tror ikke noe er vondt ment her. Vel, her er mislykkede taler, forsnakkelser, gaveartikler osv.
 
 
 
 

Webside om Tertullian

Roger Pearse er en stor fan av kirkefaderen Tertullian. På sin hjemmeside har han ekstremt mye informasjon om Tertullian og ikke minst om manuskripter til ulike gamle tekster. http://www.tertullian.org/ Tror det er over 1500 sider (hvor hver enkel er ofte på over 100 sider). Her finner du alt om Tertullian og andre skrifter fra oldtiden. Lange tabeller og oversikter over tekstgrunnlaget for gamle skrifter preger dette nettstedet. http://tertullian.org/rpearse/mithras/index.htm er en side som summerer opp kildene til Mithras og kampen mot denne religionen.

Tertullian på dansk

Kirkefaderen Tertullian er født ca. 160 e. Kr. og sandsynligvis død omkring år 225. Han var en kontroversiel personlighed, og et af hans mest kontroversielle skrifter er ”De Spectaculis” (Om Skuespil). Det er vel ikke skriftet i dets helhed, der har vakt anstød, men kun dets sidste kapitel, kapitel 30. Det skal jeg ikke gå nærmere ind på, men henviser læseren til selv at læse det.
 

Judas evangeliet (april 2006)

Det samme skjer hver påske. Nye sensasjonelle oppslag i mediene om nye funn som visstnok skal endre vårt syn på kristendommen. Tidligere har det vært graven til Jesu bror, diverse nye tolkninger om Jesu død eller teorier om at Det Nye Testamentet ikke stemmer. I motsetning til tidligere så var det i år noe virkelig nytt og revolusjonerende om vi skal tro det som står i pressen. Det var første gang teksten til et ukjent skrift kalt Judas evangeliet, ble offentliggjort. De som eventuelt måtte vakle i sin tro pga dette kan ta det helt med ro. Dette skriftet endrer ingenting av forskernes syn på den tidlige kristendommen, men det kaster derimot nytt lys over de gnostiske sektene i Egypt i den første kristne tid. Biskop Iraeneus fra Lyon skriver i 180 e.Kr om en liten sekt som kalles kainittene. De har, sier Iraeneus, laget et falskt oppdiktet evangelium som de ærer, og de har kalt dette Evangeliet etter Judas.

 

Gjennom århundrer har teologene slått seg til ro med at dette skriftet har gått tapt og at alt vi vet om dette er de få linjene som Iraeneus skrev i 180 e.Kr. Men på 1970-tallet fant altså en bonde i Egypt en bok på over 60 ark i en grotte i ødemarken. Mannens identitet er fortsatt ikke kjent, ingen som driver med smugling og salg av manuskripter i Egypt tør å stå fram. Historien videre er rene krimromanen. Det var innbrudd, bedrageri, arrestasjoner, umoral og pengeutpressing som fulgte i manuskriptets kjølevann. I 1983 ble manuskriptet vist fram for en professor på et hotellrom med dempet belysning. Han forstod at skriftet var gammelt, men fikk ikke ta bilder eller gjøre notater i den korte tiden han hadde til disposisjon. Imidlertid så han at ordet Judas gikk igjen flere steder i den koptiske teksten. Men ingen hadde enda klart å identifisere dette manuskriptet som ble forsøkt solgt på det svarte markedet. Da professoren ikke hadde de nødvendige 3 mill dollar som forlangtes for manuskriptet, så havnet det i en bankboks i New York hvor det ble liggende i 16 år. Under denne tiden forsøkte den egyptiske selgeren å selge skriftet til blant andre Martin Schøyen i Norge. Disse forhandlinger skjedde ved to tilfeller i 1990 og i år 2000. Fax fra disse forhandlinger ligger nå tilgjenglig på nettet. Til slutt var egypteren i skikkelig pengekrise og i 2005 ble manuskriptet solgt til en pris av 300.000 dollar. En visstnok latterlig lav pris for et slikt unikt skrift fra oldtiden, men en høyere pris enn de 30 sølvpenger som Judas fikk for å forråde Jesus.

 

Vel dette var mine ord, her er en link hvor det aller meste av denne historien er samlet. De publiserte også dette lenge før National Geographics.

 

http://www.tertullian.org/rpearse/manuscripts/gospel_of_judas/

fredag 9. november 2007

Fra Maran Ata til Den Ortodokse Kirke

Fader Johannes vokste opp i Arendal på femti- og sekstitallet. - Stemmer det at du har bakgrunn i Maran Ata? - Nei, smiler fader Johannes. - Jeg er døpt og er vokst opp i Den norske kirke, men det var mye lavkirkelig virksomhet i Arendal i min oppvekst, og Maran Ata gikk jo som en vind over Sørlandet på den tiden. Jeg hadde familiemedlemmer som var med, og var selv med på møter. Jeg var veldig opptatt av det som skjedde, men også av statskirken. Dit gikk jeg på egen hånd. Det religiøse opptok meg sterkt. Det var ikke noe sært. Mer eller mindre alle var opptatt av det. I det lavkirkelig miljøet møtte han vektleggingen av den enkeltes religiøse opplevelser. Han minnes hvordan Åge Samuelsen og andre predikanter satte byen på hodet, og hvordan lastebiler gikk med folk som skulle døpes til et av distriktets innsjøer.

http://www2.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070114/MINTRO/70114006

-----

Reflekterende karismatikertroende velger liturgiske sammenhenger: en ny og voksende trend?

http://www.refleks-publishing.com/Files/Convergence-bevegelsen.pdf

Arkimandritt i Hellige Nikolai Ortodokse menighet på Majorstua, Fader Johannes, som faktisk har delvis tidligere pinsetilknytning (idet foreldrene var aktive i Maran Ata, Arendal en periode), ser ikke bort fra at hans egen Kirkes betoning av Åndens nærvær og gaveutrustning kan ha fungert som et slags tilknytningspunkt for ham selv da han konverterte til ortodoks tro i 1967.

Den kontemplative og den karismatiske spiritualitetsformen

Denne eksamensoppgaven fra 2005 fant jeg på nettet skrevet av Lars Verket. Litt interessant med detaljer fra klosterliv og detaljer fra karismatiske menigheter. Han har iallefall fått med seg mange riktige faktaopplysninger.

http://www.drypp.no/religion/2005/Eksamen_kristen_spiritualitet.pdf

Søren Kierkegaard gikk et par timer hver eneste dag, og skal ha
skrevet følgende:

"Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag og går fra enhver sykdom; går meg til mine beste tanker, og jeg kjenner ikke en tanke så tung at man ikke kan gå i fra den. Når man slik fortsetter å gå, så går det nok."

Dette finner man igjen i pilegrimstradisjonen....

-----
Inspirasjonsgaver
Disse er gitt ved direkte inspirasjon - til inspirasjon for menigheten: trøst, formaning og oppmuntring.

* Tungetale (tegn på åndsdåp):
- Å tale andre språk (jfr språkunderet pinsedag)
- Å tale ukjente språk (kan oppfattes som "himmelsk språk" eller "englers tunger")

To hovedfunksjoner:
- Bønnespråk for egen oppbyggelse, inkl. sang i tunger.
- Budskap fra Gud til menigheten - krever tydning av andre enn tungetaleren.

Tungetale er viljekontrollert, ikke ekstatisk.
* Tydning av tunger (særskilt nådegave)
* Profetisk tale: Budskap spontant gitt ved Ånden. Disse er oftest av generell karakter,
men kan også være konkrete og må da prøves på Bibelen.

torsdag 8. november 2007

Vatikanets hemmlige arkiv (2006)

Snart vil verden få svar på hva paven og Vatikanet egentlig mente om Hitler og nazistene, samt Mussolini, Stalin, Franco og den økende graden av jødeforfølgelser i tiden frem til den andre verdenskrig.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/09/18/477118.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Secret_Vatican_Archives

Tekster og tolkninger

Av Torrey Seland, Høgskolen i Volda

De tolkningsmetoder som er anbefalt i dette heftet, og ellers i studiet, er av relativ ny dato. De stammer fra ca. de siste 200 år. Men behovet for eksegese, og for regler og metoder for eksegese, er mye eldre. Allerede i de bibelske skriftene møter vi fortolkninger. Vi møter forfattere som tolker hva andre har sagt før dem, f.eks.
Paulus som tolker Det gamle Testamente (GT), og vi møter en Peter som beklager seg over at noen mistolker Paulus' skrifter.

http://www.hivolda.no/neted/upload/attachment/site/group15/notat1-05.pdf

Skolen og Luther

Fant dette hos Sando:

"Lære med lek og lyst"

I skriftet "Til rådsherrene i Tysklands byer om at de skal opprettholde og underholde kristelige skoler" finner vi dette Luther-sitatet fra 1524:

Ungdommen har trang til å slå seg løs og springe eller stadig ha noe å drive på med som de har lyst og glede av, og dette må vi ikke hindre dem i. Det ville ikke være bra om man gjorde det. Hvorfor skulle man da ikke opprette skoler og gi dem slik kunnskaper som jeg har nevnt? Ved Guds nåde er det jo lagt slik til rette at barna kan lære med lek og lyst, enten det er språk eller historie eller andre fag! Og nå er ikke våre skoler lenger et slikt helvete eller en skjærsild som før, der vi ble pint og plaget når vi skulle bøye substantiv og verb, og likevel ikke lærte det grann av all julingen som fikk oss til å skjelve i angst og gråt. Når man bruker så mye tid og strev til å lære barna å spille kort, synge og danse, hvorfor bruker man da ikke like mye tid til å lære dem å lese og gi dem andre kunnskaper mens de ennå er unge og ledige og har lyst til det?

Jeg for min del vil si: Hvis jeg hadde barn, og hvis jeg var i stand til det, skulle de sannelig ikke bare lære språk og historie, men også sang og musikk foruten hele matematikken. For er ikke alt dette den rene lek for barn? Før i tiden oppdrog grekerne sine barn i disse fag. På den måten ble det ualminnelige dyktige folk av dem, vel skikket til alt mulig. Ja, jeg beklager nå at jeg ikke har lest mer litteratur og historie, og at ingen har undervist meg i dette.

Martin Luther (1483-1546) i "Til rådsherrene i Tysklands byer" (1524). Sitert etter Martin Luther. Verker i utvalg IV, Gyldendal Norsk Forlag A/S 1981, s.51. Oversatt av O.H.

Babylonsk leirtavle i BM kaster nytt lys over Salomos tempel

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1925760.ece

Idag har British Museum rundt 130 000 slike tavler fra Sippar og andre steder. Mange av dem er ennå ikke blitt lest eller oversatt. Dr. Jursa oppdaget ikke tavlen om den gamle generalen før svært nylig. - Det er ekstremt uvanlig å kunne bruke arkeologiske funn til å bekrefte navnene på andre enn konger som er blitt nevnt i Bibelen. Oppdagelsen av denne tavlen betyr at vi kan være sikre på at denne høytstående generalen faktisk eksisterte, noe som øker kredibiliteten til informasjonen som står skrevet i Bibelen, sier dr. Jursa. ----------

Teksten på leirtavlen: (http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/123041) The full translation of the tablet, as provided in The Telegraph, reads: "[Regarding] 1.5 minas (0.75 kg) of gold, the property of Nabu-sharrussu-ukin, the chief eunuch, which he sent via Arad-Banitu the eunuch to [the temple] Esangila: Arad-Banitu has delivered [it] to Esangila. In the presence of Bel-usat, son of Alpaya, the royal bodyguard, [and of] Nadin, son of Marduk-zer-ibni. Month XI, day 18, year 10 [of] Nebuchadnezzar, king of Babylon." Og her er teksten fra Jeremias 39: Jer 39:8 Og kongens hus og de hus som hørte folket til, brente kaldeerne op med ild, og Jerusalems murer rev de ned. Jer 39:9 Og resten av folket, dem som var blitt tilbake i byen, og overløperne som var gått over til ham, og resten av folket, dem som var blitt tilbake, dem bortførte Nebusaradan, høvdingen over livvakten, til Babel. Jer 39:10 Bare nogen av almuen, som ikke eide noget, lot Nebusaradan, høvdingen over livvakten, bli tilbake i Juda land, og på samme tid gav han dem vingårder og akrer. Jer 39:11 Og Babels konge Nebukadnesar gav Nebusaradan, høvdingen over livvakten, befaling om Jeremias og sa: Jer 39:12 Ta ham og la ditt øie våke over ham og gjør ham ikke noget ondt! Gjør med ham således som han selv sier til dig! Jer 39:13 Da sendte Nebusaradan, høvdingen over livvakten, og Nebusasban, den øverste av hoffmennene, og Nergal-Sareser, den øverste av magerne, og alle Babels konges stormenn, Jer 39:14 de sendte bud og tok Jeremias ut av vaktgården, og de overgav ham til Gedalja, sønn av Akikam, Safans sønn, forat han skulde føre ham ut til sitt hus; og han blev boende der blandt folket. Så denne høye offiseren hadde muligens stjålet alt dette gullet (0.75kg) fra tempelet i Jerusalem. Dette er en oppsiktsvekkende historie.....

Jobben til Lonnie

Søkte på nettet og kom inn på asylmotaket hvor Lonnie Haye jobber. Morsomt å lese. Tror Norge har mye å lære av hvordan de gjør det i England. Her hjemme later vi som religion ikke finns....

http://www.thisischurch.com/sermon/faithindentioneaster2005.htm

The statistics for religious affiliation show the largest group to be Christian (70%) with Islam next at (10%). We also have Buddhist, Sikh, and Hindu and once had a Zoroastrian (the ancient religion of Persia/Iran). In fact, my weekly statistics have headings which begin with Agnostic and end with Zoroastrian. The most unusual religion encountered was a lady from a remote mountain area of Georgia (in former USSR) whose people were Sun worshippers --- In the course of an average week I see the Muslim Imam or Sisterhood members issuing headscarves and prayer mats to new arrivals; or our Hindu visitor ensuring the Hindu Mundir (shrine) in the World-Faiths room is kept clean and the offerings of fruit, incense and sweets refreshed; or, Pastor Lonnie Haye, our Pentecostal minister, playing a jazzy version of Amazing Grace on the digital piano to the delight of the crowded chapel. In February we hosted the Venerable Miao Gang, a Buddhist nun from the Fo Guang Temple in London, and six members of their lay community for the installation and blessing of our Buddhist shrine.

Hebraisk-norsk glossar skrevet av 85 åring

Høgetveit er imponert over Henriksen som i en alder av 85 år har fullført dette verket.
- Henriksen er fremdeles høyst oppegående og kan tydeligvis hebraisk, gresk og latin godt. Jeg kan ikke noen av disse språkene. Selvsagt blir man mer sliten med årene, men det underlige er at når han setter seg til datamaskina og arbeider med GT og hebraisk - blir han så inspirert at arbeidet går unna i en fei. Det ser ut som Herren gir han krefter på underlig vis, sier Høgetveit. - Han har gjort et mektig arbeid. Han har med sirlig håndskrift skrevet cirka 7500 sider i en hovedglossar og en mindre utgave som også er på atskillige sider.
- I denne forvirrede tid - med en mange forskjellige bibeloversettelser - hvorav noen inneholder mye feil - så er dette svært verdifullt. Jeg oppfordrer til bønn for dette arbeidet så det kan fullføres og bli til nytte og glede i kristenfolket i Norden, avslutter Jørgen Høgetveit.

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=13653

fredag 2. november 2007

The Apostle -en annerledes film

Filmen Apostelen er en av de filmene som har gjort mest inntrykk på meg. Filmen handler om pinsemenighetene i sørstatene og flere av opptakene er nærmest autentiske. Robert Duvall hadde regi, hovedrolle og finansierte hele filmen. Han nektet også å klippe den ned. Han var på møtene i Holiness church og la merke til deres liv og hvordan de uttryket seg.

Les interjuet med Robert Duvall.... http://www.geocities.com/robertduvall_0/1999/jrfint.htm

What does Duvall think of southern Christianity and revivalist preachers in general? He has a fascination for them which began more than thirty years ago when he visited a Holiness church in the small town of Hughes, Arkansas. He says that he was intrigued by the cadence, rhythms and honest faith he witnessed in the songs and tent-meetings there. For Duvall, these revivalist tent-meetings are "an important part of American culture." The preaching is "a distinct American art-form."

"The best preacher I ever met," says Duvall, "was a 96 year-old black man from a little church in Hamilton, Virginia. He seemed to me more spiritual than the Dalai Lama or Mahatma Gandhi. This guy was great. He had a great cadence of preaching, a great honesty." Duvall invited a Jewish film-director friend and his Catholic wife to hear him preach. "It was terrific," Duvall recounts. "The director told me a year and a half later that he could never get the preacher entirely out of his mind. He was that impressive."

Her er åpningssekvensen i filmen:

http://www.youtube.com/watch?v=X-n9xELVU8o

Flere klipp kan du finne på You Tube

torsdag 1. november 2007

Den gåtefulle Josefus

En artikkel i Vårt Land fra mars 2007:

http://www.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070327/TRO/70327012/1160

Kloning av Jesus fra relikvier?

Prøver en gruppe å klone Jesus fra relikvier?
Nei, dette er heldivis bare et rykte og ingen forsøker på dette. Men
ryktet var noe av det villeste jeg har hørt så her er en bortforklaring
av disse ryktene:

http://www.snopes.com/religion/clone.asp

Galileo Galilei og kontroversen med kirken

En meget fin artikkel av Svein Sando om prosessen mot Galileo Galilei.

Den faglige debatten Galilei deltok i, gjaldt to ting:

1. Var jorden universets midtpunkt som alt annet dreiet seg rundt, det
vi kaller det geosentrisk verdensbilde, og overlevert fra Ptolemaios og
Aristoteles,
eller var det solen som sto stille og jorden som beveget seg, det vi
kaller et heliosentrisk verdensbilde og påstått av Kopernikus?

2. Ut fra ovenstående, hvordan kunne man best både forutsi (beregne) og
fysisk forklare himmellegemenes bevegelser?

http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=27&nid=1

666-paranoia

Dyrets tall 666 har vært gjenstand for mange teorier. Her er en webside
med alle mulige matematiske beregninger som gir 666. Her kan man lett få
paranoia.

http://users.aol.com/s6sj7gt/mike666.htm

Philo of Alexandria

Her er online teksten til Philos verk.

http://www.earlychristianwritings.com/yonge/


Philo ser ut til å skrive mye om "kjempene" tidlig i 1Mos.
http://www.earlychristianwritings.com/yonge/book9.html


Ellers så er det Proffesor Torrey Seland i Norge som har mest info og
linker om Philo:
http://torreys.org/bible/philopag.html

Adventister på offensiven

Denne nettsiden drevet av noen adventister har en rekke artikler. Nå har jeg ikke så stor sans for adventister, men her var det det mye lesestoff.
 
 
Her er angrep på trosbevegelsen og Benny Hinn:
 
Hva sier koranen om Jesus:
 
Her er en artig artikkel om en ekspedisjon til Noas ark i 2002:
 
 
 

Hva døde Jesus av? (2004)

Noen linker om Jesu død. Vet ingen detaljer om linkene...

http://www.scripturessay.com/cev10.html (fungerer ikke?)
--------

While many of the physical signs preceding death were present, one possibility is that Jesus did not die by physical factors which ended His ability to live, but that He gave up His life of His own accord. His last statement, "Into your hands I commit my Spirit" seems to show that Jesus' death occurred by giving Himself up.
http://www.sherryspeacefuloasis.com/jesuscross.html

--------
Kanskje noe her også:
price that had to be paid for the redemption of man was the taking of the death-penalty.
Jesus did not die by "bleeding." Bleeding was not the cause of His death; He did not bleed to death. In fact, He did not die by execution on a cross. He "laid down His life" (John 10:17,18; I John 3:16), and "gave up His spirit" (John 19:30).
John MacArthur Jr.makes these same points when he writes:
"...'the shedding of blood' in Scripture is an expression that means much more than just bleeding. It refers to violent sacrificial death. If just bleeding could buy salvation, why did not Jesus simply bleed without dying? Of course, He had to die to be the perfect sacrifice, and without His death, our redemption could not have been purchased by His blood."34
"...if Christ had bled but not died, salv


http://www.christinyou.net/pages/bloodchrst.html

Apostelen Paulus grav (jan 2007)

Arkeologer har gravd fram en 1.700 år gammel sarkofag med det de mener er levningene etter apostelen Paulus. Funnet ble gjort under Pauluskirken utenfor de gamle bymurene i Roma.

http://www.k-s.no/sider/tekst.asp?side=1232

Svein Sando Non Aliud

Dette er en av mine favorittsteder på nettet. Nå ble jeg redd, trodde disse sidene var fjernet fra nettet. De finns ikke i søkemotorene...
Men her er de:

http://www2.dmmh.no/~ses

Er jøder bedre enn andre

Bare en artikkel fra et nettsted...

http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=182&view=item&idx=1232


"Norsk utgave" av avisen: http://www.israeltoday.no/

Spredte linker om Soaking

http://www.vaartland.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070111/ARTIKLER/70110018/1123/ARTIKLER
Midt på nittitalet kom den omstridde «lattervekkinga» frå Toronto til Noreg.
- Er «soaking» berre ei ny greie frå Toronto?
- Nei. Dei ekstreme manifestasjonane med folk som rista og ropte, er vekk. Det er som ei elv som har komme inn i rolegare farvatn, men vatnet kjem frå same kjelda, seier dagleg leiar i Oase, Einar Ekerhovd, ein av innbydarane til konferansen. Han dreg parallellar frå «soaking» til retreatrørsla.
- Det handlar om å roe seg ned og fokusere på Jesus. La lekamen kvile, sjela falle til ro og anden fokusere på Jesus.


---------------------------------------------

http://arnehelgeteigen.weblogg.no/300107194630_n_vil_jeg_si_litt_om_soaking.html
"May you be so marinated in the presence of the Holy Spirit, soaking in the River of God, that you no longer "taste" like your old, raw nature any longer, but you have taken on the flavor of the Holy Spirit. "Pickle us, Lord, in the marinade of the Holy Spirit. Soak us in your wonderful presence until we become more and more like You." skriver de på www.sidroth.org/anointing_main3.htm <http://www.sidroth.org/anointing_main3.htm>.

"Soaking-prayer"?

Noe nytt fra Toronto?
Hvor utbredt er dette?
Er det noe som kommer til våre land, eller har det alt kommet?


Tilfeldige linker og eksempler:

http://www.christianitymagazine.co.uk/engine.cfm?i=92&id=330&arch=1

http://www.walnuthillcc.org/prayerroom/soak.html
http://www.follysend.org/jesus.php?id=soaking

Fra Vårt Land: http://www.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070126/KOMMENTAR/70125018/1009/ARTIKLER

---------------------
Ja, den ville elven med (fosse-)fall og latter har kommet inn i roligere farvann, visstnok. Jeg var ikke klar over alt dette, men det er jo greit å være litt orientert......
------------------------------------

http://arnehelgeteigen.weblogg.no/300107193044_soaking.html

I Torontomenigheten mener man at det er en uløselig sammenheng mellom Åndens manifestasjoner for ti år siden, og det som skjer nå. På nitti tallet manifesterte Ånden seg ved å la mennesker falle, hevdes det. Hensikten med dette var å få folk til å forstå at de måtte ligge på gulvet for å kunne ta imot den nye form for meditasjon. "Soaking" betraktes dermed som en videreføring av torontobevegelsen slik den gjorde seg gjeldende på nitti tallet. Forståelsen av hva det vil si å oppleve den Hellige Ånd er også den samme. Her videreføres oppfatninger som opprinnelig kommer fra Vineyard bevegelsens stifter, John Wimber, nemlig at Åndens fylde manifester seg fysisk, ved skjelving, risting, krampe, fall, latter og hopping.

En spør seg hvordan en bevegelse som dette kan oppstå. Et avgjørende svar er at den styres av ledere som begrunner sin virksomhet ved å vise til direkte profetier fra Gud. En betydningsfull person her, er Carol Arnott. Ånden har ikke bare gitt henne visjoner, sies det, men også talt til henne om seg selv. Blant annet skal Ånden ha sagt at han følte seg ensom etter Jesu himmelfart, fordi han da ble han sendt alene til jorden. Ånden savner fellesskapet med Faderen og Sønnen, forteller fru Arnott, og fordi Ånden lengter slik etter Jesus, holder han seg i nærheten av dem som tilber ham. Slike uttalelser viser at man bør gå torontobevegelsens teologi nærmere etter i sømmene, før man ukritisk åpner opp for bevegelsen.

Ny bok fra Michael Baigent (feb 2007)

http://vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070219/TRO/70219015/1160

Jesu familie grav (feb 2007)

Dette var på nyhetene i går.

Her er en artikkel fra Svenske dagen:

http://www.dagen.se/dagen/ArticlePayed.aspx?isArchive=False&ID=130018


Se nettsidene deres. Meget imponerende layout og presentasjon:

http://www.jesusfamilytomb.com/

Koptisk kirke i Danmark

Jeg visste ikke at Danmark hadde noen koptisk-ortodoks kirke.

Se på denne dåpen. Her var det trangt i dåpskaret.

Spesielt ikke sant?

http://www.koptisk.dk/photos/06/abouna-baptizing-danes/default.html#1

Ismannens forbannelse (2005)

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=274334


Jeg hadde forøvrig tenkt meg en tur for å se ham i sommer. Vi overnattet nemlig i nærheten av Bolzano hvor han nå ligger. Kanskje smart å holde seg vekk....

2005: Sinaiticus, Rennes mm.

> Fant dette på British Libraries sider:
> http://www.bl.uk/news/2005/pressrelease20050311.html
>
>
> Her er noe mer oppdatert om DaVinci coden og dette pergamentet som vår tyske venn forfølger. Dette er litt komplisert og sært.
> http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Rennes/index.html
>
> Her er introen til Rennes-le-Chateau hoax
>
> http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Rennes/history.html
>
> Sauniere http://www.crystalinks.com/rennes.html ble altså rik etter å ha funnet et NT kodeks som inneholder hemmelig informasjon. Dette er altså nå avslørt til å være rett og slett den latinske versjonen av Codex Bezae. Altså ikke noe mystisk nytt manuskript.
>

Litt om gener og skapelsen etc...

Har ikke lest alt dette (33 sider) . . . http://www.skypoint.com/~waltzmn/Evolution.html Even on Earth, a day is six months long at the north and south poles. Away from the poles, different places have daylight at different times. If, as some have argued, it was sunset (or high noon, or sunrise) at Jerusalem when the first light came, then the first day over the Pacific Ocean was not evening and morning but morning and evening. And then there is relativity. Time dilation. For a person or object moving at a speed near the velocity of light, a subjective 24-hour period could be a hundred years, or a thousand, or even two billion. If you went to a planet around Alpha Centauri or Epsilon Eridani, and it had intelligent inhabitants, and you were translating the Bible, how would you translate Genesis? "And there was evening, and there was morning, the first 86400 seconds, where one second is defined as 9192631770 periods of the light emitted by cesium-133 as it shifts electrons between the two lowest states"? Go ahead, try it in English and see how many converts you get. So what is a day? Answer: Unless otherwise specified, it's almost any period of time. Classical Hebrew doesn't have words for "geological epoch," or "plasma," or "strong nuclear force." (It does have a word for dust, and -- interestingly in light of Genesis 3:19 -- we are made of the interstellar dust which gave rise to stars and planets.) If you're going to tell the story of the Big Bang in classical Hebrew, what can you do except use a word like "day" for "epoch" and "water" (i.e. liquid, fluid) for "plasma"?

Funn av hodeskaller i Kenya

> Utviklingslæren må muligens skrives noe om......
> http://www.abcnyheter.no/node/50245
> Fossiler endrer teorier om menneskets historie
> Funn av mer enn en million år gamle fossiler i Kenya kan bety at historien om menneskets utvikling må skrives om. To menneskearter som man før trodde fantes på ulik tid, ser nå ut til å ha eksistert samtidig.
>

Hjemmeside Hallvard Hasseløy

> http://www.openheart.no/

Halvparten tror på Gud

> http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2065825.ece

Pub menighet

Utrolige saker i Australia: