fredag 9. november 2007

Den kontemplative og den karismatiske spiritualitetsformen

Denne eksamensoppgaven fra 2005 fant jeg på nettet skrevet av Lars Verket. Litt interessant med detaljer fra klosterliv og detaljer fra karismatiske menigheter. Han har iallefall fått med seg mange riktige faktaopplysninger.

http://www.drypp.no/religion/2005/Eksamen_kristen_spiritualitet.pdf

Søren Kierkegaard gikk et par timer hver eneste dag, og skal ha
skrevet følgende:

"Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag og går fra enhver sykdom; går meg til mine beste tanker, og jeg kjenner ikke en tanke så tung at man ikke kan gå i fra den. Når man slik fortsetter å gå, så går det nok."

Dette finner man igjen i pilegrimstradisjonen....

-----
Inspirasjonsgaver
Disse er gitt ved direkte inspirasjon - til inspirasjon for menigheten: trøst, formaning og oppmuntring.

* Tungetale (tegn på åndsdåp):
- Å tale andre språk (jfr språkunderet pinsedag)
- Å tale ukjente språk (kan oppfattes som "himmelsk språk" eller "englers tunger")

To hovedfunksjoner:
- Bønnespråk for egen oppbyggelse, inkl. sang i tunger.
- Budskap fra Gud til menigheten - krever tydning av andre enn tungetaleren.

Tungetale er viljekontrollert, ikke ekstatisk.
* Tydning av tunger (særskilt nådegave)
* Profetisk tale: Budskap spontant gitt ved Ånden. Disse er oftest av generell karakter,
men kan også være konkrete og må da prøves på Bibelen.