onsdag 21. november 2007

Koranens ord om skapelsen

Islam er en semittisk religion med impulser både fra jødedommen (GT) og også kristendommen (NT). Vi finner i 1Mos at livet begynte i havet deretter på land. Dette stemmer svært godt med den moderne vitenskap (bortsett fra tidsperioder og evolusjonsteorier). Første vers i Bibelen forteller at "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden". Moderne vitenskap har i de siste tiår funnet ut at universet har hatt sin begynnelse. Dermed stemmer Bibelens ord enda bedre med vitenskapen. Går vi til Koranen som er en vesentlig yngre religion enn kristendommen finner vi noen interessante ting. Var dette vanlig tankegang i midtøsten også før Islam? EW ----

Dette er noe av det Wikipedia skriver:

Islamisk kreationism är den religiösa uppfattning att Gud skapade världen, universum och livet så som det beskrivs i Koranen och Första Moseboken. Följande koranverser lyfts fram som viktiga utgångspunkterna för denna diskurs:

"Han är också den, som skapat natten och dagen, solen och månen, så att båda vandra sin egen bana (kretslopp)" - Koranen 21:33 "Vi har byggt världsalltet och det en fast struktur, och för visso är det vi som utvidgar den" - Koranen 51:47

Ordet himlen har i Koranen ofta innebörden universum eller "världsalltet" och pluralformen (himlarna) skulle på samma sätt kunna beteckna flera kosmiska system eller stjärnsystem. De muslimska kreationisterna menar därmed att den moderna uppfattningen, att universum är begränsat i sin utsträckning och ständigt expanderar, finns skrivet i denna vers i Koranen.[1].

"Inser de inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden (en gång) utgjorde en enda samanhållen massa och att vi skilde dem åt? Och de vet inte att vi låtit allt liv uppstå av vatten? Har de då ingen tro?" - Koranen 21:30

http://sv.wikipedia.org/wiki/Islamisk_kreationism

Arabisk/Norsk oversettelse: http://islam.mobilnik.no/ny/hent_fravers_tilvers.asp?Snr=21&Frav=30&Anta llv=1&Submit=Hent