fredag 9. november 2007

Fra Maran Ata til Den Ortodokse Kirke

Fader Johannes vokste opp i Arendal på femti- og sekstitallet. - Stemmer det at du har bakgrunn i Maran Ata? - Nei, smiler fader Johannes. - Jeg er døpt og er vokst opp i Den norske kirke, men det var mye lavkirkelig virksomhet i Arendal i min oppvekst, og Maran Ata gikk jo som en vind over Sørlandet på den tiden. Jeg hadde familiemedlemmer som var med, og var selv med på møter. Jeg var veldig opptatt av det som skjedde, men også av statskirken. Dit gikk jeg på egen hånd. Det religiøse opptok meg sterkt. Det var ikke noe sært. Mer eller mindre alle var opptatt av det. I det lavkirkelig miljøet møtte han vektleggingen av den enkeltes religiøse opplevelser. Han minnes hvordan Åge Samuelsen og andre predikanter satte byen på hodet, og hvordan lastebiler gikk med folk som skulle døpes til et av distriktets innsjøer.

http://www2.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070114/MINTRO/70114006

-----

Reflekterende karismatikertroende velger liturgiske sammenhenger: en ny og voksende trend?

http://www.refleks-publishing.com/Files/Convergence-bevegelsen.pdf

Arkimandritt i Hellige Nikolai Ortodokse menighet på Majorstua, Fader Johannes, som faktisk har delvis tidligere pinsetilknytning (idet foreldrene var aktive i Maran Ata, Arendal en periode), ser ikke bort fra at hans egen Kirkes betoning av Åndens nærvær og gaveutrustning kan ha fungert som et slags tilknytningspunkt for ham selv da han konverterte til ortodoks tro i 1967.