torsdag 15. november 2007

Misjonens kontroversielle helter

Annie Skau har blitt en institusjon. Hun levde på isolerte steder uten særlig kontakt med hjemmekontoret i Norge. Likevel synes samarbeidet med misjonsvenner hjemme å gå svært bra. Like bra gikk ikke samarbeidet for Marie Monsen.
Brøt med misjonen
Marie Monsen ble sendt ut til Kina i 1919 og var kun hjemme i Norge én gang på 22 år. Det ble ikke rent lite rabalder i Kinamisjonen da deres utsending sluttet seg til en gruppe ytterliggående pinsevenner, som var omreisende evangelister. Jesusfamilien, som gruppen kalte seg, levde i huler eller under åpen himmel i et øde fjellområde. Annie Skau reiste opp til fjellene med beskjed fra misjonsselskapet å tale Marie Monsen til fornuft. Men Annie Skau ble så imponert av den kollektivistiske måten Jesusfamilien levde på, at hun ikke var i tvil om at dette måtte være etter Guds vilje. Søster Marie var som en levende helgen blant kineserne, forteller Annie Skau.
Hele artikkelen finner du i Vårt Land:

http://www.vl.no/meninger/troetikkeksistens/article3120339.ece