torsdag 1. november 2007

Apostelen Paulus grav (jan 2007)

Arkeologer har gravd fram en 1.700 år gammel sarkofag med det de mener er levningene etter apostelen Paulus. Funnet ble gjort under Pauluskirken utenfor de gamle bymurene i Roma.

http://www.k-s.no/sider/tekst.asp?side=1232