torsdag 1. november 2007

Er jøder bedre enn andre

Bare en artikkel fra et nettsted...

http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=182&view=item&idx=1232


"Norsk utgave" av avisen: http://www.israeltoday.no/