torsdag 1. november 2007

Funn av hodeskaller i Kenya

> Utviklingslæren må muligens skrives noe om......
> http://www.abcnyheter.no/node/50245
> Fossiler endrer teorier om menneskets historie
> Funn av mer enn en million år gamle fossiler i Kenya kan bety at historien om menneskets utvikling må skrives om. To menneskearter som man før trodde fantes på ulik tid, ser nå ut til å ha eksistert samtidig.
>