torsdag 1. november 2007

Spredte linker om Soaking

http://www.vaartland.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070111/ARTIKLER/70110018/1123/ARTIKLER
Midt på nittitalet kom den omstridde «lattervekkinga» frå Toronto til Noreg.
- Er «soaking» berre ei ny greie frå Toronto?
- Nei. Dei ekstreme manifestasjonane med folk som rista og ropte, er vekk. Det er som ei elv som har komme inn i rolegare farvatn, men vatnet kjem frå same kjelda, seier dagleg leiar i Oase, Einar Ekerhovd, ein av innbydarane til konferansen. Han dreg parallellar frå «soaking» til retreatrørsla.
- Det handlar om å roe seg ned og fokusere på Jesus. La lekamen kvile, sjela falle til ro og anden fokusere på Jesus.


---------------------------------------------

http://arnehelgeteigen.weblogg.no/300107194630_n_vil_jeg_si_litt_om_soaking.html
"May you be so marinated in the presence of the Holy Spirit, soaking in the River of God, that you no longer "taste" like your old, raw nature any longer, but you have taken on the flavor of the Holy Spirit. "Pickle us, Lord, in the marinade of the Holy Spirit. Soak us in your wonderful presence until we become more and more like You." skriver de på www.sidroth.org/anointing_main3.htm <http://www.sidroth.org/anointing_main3.htm>.

"Soaking-prayer"?

Noe nytt fra Toronto?
Hvor utbredt er dette?
Er det noe som kommer til våre land, eller har det alt kommet?


Tilfeldige linker og eksempler:

http://www.christianitymagazine.co.uk/engine.cfm?i=92&id=330&arch=1

http://www.walnuthillcc.org/prayerroom/soak.html
http://www.follysend.org/jesus.php?id=soaking

Fra Vårt Land: http://www.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070126/KOMMENTAR/70125018/1009/ARTIKLER

---------------------
Ja, den ville elven med (fosse-)fall og latter har kommet inn i roligere farvann, visstnok. Jeg var ikke klar over alt dette, men det er jo greit å være litt orientert......
------------------------------------

http://arnehelgeteigen.weblogg.no/300107193044_soaking.html

I Torontomenigheten mener man at det er en uløselig sammenheng mellom Åndens manifestasjoner for ti år siden, og det som skjer nå. På nitti tallet manifesterte Ånden seg ved å la mennesker falle, hevdes det. Hensikten med dette var å få folk til å forstå at de måtte ligge på gulvet for å kunne ta imot den nye form for meditasjon. "Soaking" betraktes dermed som en videreføring av torontobevegelsen slik den gjorde seg gjeldende på nitti tallet. Forståelsen av hva det vil si å oppleve den Hellige Ånd er også den samme. Her videreføres oppfatninger som opprinnelig kommer fra Vineyard bevegelsens stifter, John Wimber, nemlig at Åndens fylde manifester seg fysisk, ved skjelving, risting, krampe, fall, latter og hopping.

En spør seg hvordan en bevegelse som dette kan oppstå. Et avgjørende svar er at den styres av ledere som begrunner sin virksomhet ved å vise til direkte profetier fra Gud. En betydningsfull person her, er Carol Arnott. Ånden har ikke bare gitt henne visjoner, sies det, men også talt til henne om seg selv. Blant annet skal Ånden ha sagt at han følte seg ensom etter Jesu himmelfart, fordi han da ble han sendt alene til jorden. Ånden savner fellesskapet med Faderen og Sønnen, forteller fru Arnott, og fordi Ånden lengter slik etter Jesus, holder han seg i nærheten av dem som tilber ham. Slike uttalelser viser at man bør gå torontobevegelsens teologi nærmere etter i sømmene, før man ukritisk åpner opp for bevegelsen.