tirsdag 13. november 2007

Uendelighet -finnes det?

Av Erling Rimehaug:

Menneskehjernen kan teoretisk sett romme 10 opphøyd i 70.000.000.000.000 tanker, noe som er flere tusen milliarder ganger mer enn antallet atomer i det synlige univers, sier Barrow, og mener vi derfor ikke bør bli overrasket over at vi har denne hangen til det uendelige.
---
Men de siste tjue årene har partikkelteorien fått en konkurrent i strengteorien - og der opptrer ikke uendelighetene. Hvilken av de to som er den riktige, er ikke fastslått. De fleste fysikerne foretrekker strengteorien - og Barrow mener det er en indikasjon på at de har en dyp mistro til at uendelighet virkelig kan finnes.
---
En av grunnene til at spørsmålet har fått aktualitet, er det såkalte «finstemthetsproblemet». For at et univers med mulighet for eksistensen av liv kan oppstå, må tilstanden før Big Bang være utrolig fint regulert. Barrow sammenligner det med en ball som ruller oppover en pyramide, og som har akkurat den hastigheten som skal til for å stanse på toppen, og ikke rulle ned igjen på noen av sidene.
For å forklare denne finstemtheten kan man regne med en kosmisk intelligens. Det har mange fysikere stor motvilje mot å gjøre - de mener det blir å introdusere religion i vitenskapen. Alternativt kan man tenke seg at det eksisterer uendelig mange universer. I så fall må det eksistere uendelig mange slags universer, også noen som har betingelsene som skal til for liv.


http://www2.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060620/TRO/60619008/1036