mandag 12. november 2007

Judas evangeliet (april 2006)

Det samme skjer hver påske. Nye sensasjonelle oppslag i mediene om nye funn som visstnok skal endre vårt syn på kristendommen. Tidligere har det vært graven til Jesu bror, diverse nye tolkninger om Jesu død eller teorier om at Det Nye Testamentet ikke stemmer. I motsetning til tidligere så var det i år noe virkelig nytt og revolusjonerende om vi skal tro det som står i pressen. Det var første gang teksten til et ukjent skrift kalt Judas evangeliet, ble offentliggjort. De som eventuelt måtte vakle i sin tro pga dette kan ta det helt med ro. Dette skriftet endrer ingenting av forskernes syn på den tidlige kristendommen, men det kaster derimot nytt lys over de gnostiske sektene i Egypt i den første kristne tid. Biskop Iraeneus fra Lyon skriver i 180 e.Kr om en liten sekt som kalles kainittene. De har, sier Iraeneus, laget et falskt oppdiktet evangelium som de ærer, og de har kalt dette Evangeliet etter Judas.

 

Gjennom århundrer har teologene slått seg til ro med at dette skriftet har gått tapt og at alt vi vet om dette er de få linjene som Iraeneus skrev i 180 e.Kr. Men på 1970-tallet fant altså en bonde i Egypt en bok på over 60 ark i en grotte i ødemarken. Mannens identitet er fortsatt ikke kjent, ingen som driver med smugling og salg av manuskripter i Egypt tør å stå fram. Historien videre er rene krimromanen. Det var innbrudd, bedrageri, arrestasjoner, umoral og pengeutpressing som fulgte i manuskriptets kjølevann. I 1983 ble manuskriptet vist fram for en professor på et hotellrom med dempet belysning. Han forstod at skriftet var gammelt, men fikk ikke ta bilder eller gjøre notater i den korte tiden han hadde til disposisjon. Imidlertid så han at ordet Judas gikk igjen flere steder i den koptiske teksten. Men ingen hadde enda klart å identifisere dette manuskriptet som ble forsøkt solgt på det svarte markedet. Da professoren ikke hadde de nødvendige 3 mill dollar som forlangtes for manuskriptet, så havnet det i en bankboks i New York hvor det ble liggende i 16 år. Under denne tiden forsøkte den egyptiske selgeren å selge skriftet til blant andre Martin Schøyen i Norge. Disse forhandlinger skjedde ved to tilfeller i 1990 og i år 2000. Fax fra disse forhandlinger ligger nå tilgjenglig på nettet. Til slutt var egypteren i skikkelig pengekrise og i 2005 ble manuskriptet solgt til en pris av 300.000 dollar. En visstnok latterlig lav pris for et slikt unikt skrift fra oldtiden, men en høyere pris enn de 30 sølvpenger som Judas fikk for å forråde Jesus.

 

Vel dette var mine ord, her er en link hvor det aller meste av denne historien er samlet. De publiserte også dette lenge før National Geographics.

 

http://www.tertullian.org/rpearse/manuscripts/gospel_of_judas/