torsdag 1. november 2007

666-paranoia

Dyrets tall 666 har vært gjenstand for mange teorier. Her er en webside
med alle mulige matematiske beregninger som gir 666. Her kan man lett få
paranoia.

http://users.aol.com/s6sj7gt/mike666.htm