torsdag 8. november 2007

Tekster og tolkninger

Av Torrey Seland, Høgskolen i Volda

De tolkningsmetoder som er anbefalt i dette heftet, og ellers i studiet, er av relativ ny dato. De stammer fra ca. de siste 200 år. Men behovet for eksegese, og for regler og metoder for eksegese, er mye eldre. Allerede i de bibelske skriftene møter vi fortolkninger. Vi møter forfattere som tolker hva andre har sagt før dem, f.eks.
Paulus som tolker Det gamle Testamente (GT), og vi møter en Peter som beklager seg over at noen mistolker Paulus' skrifter.

http://www.hivolda.no/neted/upload/attachment/site/group15/notat1-05.pdf