torsdag 1. november 2007

Galileo Galilei og kontroversen med kirken

En meget fin artikkel av Svein Sando om prosessen mot Galileo Galilei.

Den faglige debatten Galilei deltok i, gjaldt to ting:

1. Var jorden universets midtpunkt som alt annet dreiet seg rundt, det
vi kaller det geosentrisk verdensbilde, og overlevert fra Ptolemaios og
Aristoteles,
eller var det solen som sto stille og jorden som beveget seg, det vi
kaller et heliosentrisk verdensbilde og påstått av Kopernikus?

2. Ut fra ovenstående, hvordan kunne man best både forutsi (beregne) og
fysisk forklare himmellegemenes bevegelser?

http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=27&nid=1