fredag 28. desember 2007

Forherligelsen av Thomasevangeliet

La meg si det med en gang, jeg er ingen ekspert på Thomasevangeliet. Likevel undrer jeg meg over uttalelser som stadig trekker fram dette evangelium som noe unikt og farlig for kirken og de første kristne lederne. Det påståes av enkelte at dette gnostiske skriv skal inneholde kvinnefrigjørende ting som ikke var akseptable for de første kristne. Leser man Thomasevangeliet kan man jo undre seg over dette. Mulig man må ha studert teologi i flere tiår for å forstå en slik komplisert teori, men for en legmann ser siste vers i Thomasevangeliet utrolig merkelig ut:

(114) Simon Peter sa til dem. La Maria gå fra oss, kvinner er ikke verdige til livet. Jesus sa: Se, jeg skal lede henne så jeg vil anse henne for mann, for hun skal også være en levende ånd slik som dere menn. For enhver kvinne som anser seg selv som mann, skal gå inn i himmelens rike.

Som du ser av sitatet er ikke kvinner verdige til livet (himmelens rike), de må først forvandles til menn. Slike antydninger finner man hverken i de fire evangelier eller noe annet sted i Det Nye Testamentet. Hvordan kan et slikt skriv brukes til å lage slike teorier om kvinnens posisjon i den første tid er for meg en gåte. Disse teorier blir lansert gjennom Da Vinci Coden og lignende bøker. Jeg har flere ting jeg reagerer på i Thomas evangeliet, men det får vi ta en annen gang.

I dagens Dagblad trekker Einar Thomassen fram Tomas evangeliet og andre ikke bibelske skrifter:

"Det er for eksempel sannsynlig at når flere apokryfe skrifter tildeler Jakob, Jesu bror, en viktig plass i overleveringen, eller kvinnelige disipler som Maria Magdalena, så viser dette hen på en mangel og en ensidighet i de nytestamentlige evangelienes fremstilling av Jesu disipler. "

http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/28/522355.html

Tidligere skrev Thomassen: "De fleste av dem som har beskjeftiget seg inngående med Thomasevangeliet, <http://www.dromsmia.no/tomas.htm> for eksempel, mener at en der finner nettopp slike selvstendige overleveringer i enkelte deler av teksten. " http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/20/521826.html

Jeg anbefaler folk å lese Thomas evangeliet og ikke bare utrolige historier om dette skrivet. http://www.dromsmia.no/tomas.htm EW