tirsdag 18. desember 2007

Judas var en Judas likevel

Forskerne tok feil sier Dagbladet: http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/14/521122.html
Men det dreier seg om en feiloversettelse. Ekspertene har nå finlest og funnet ut at Judas ikke er noen helt likevel i dette evangeliet.
- Det er oppstått en hel motbevegelse i fagmiljøet mot den første oversettelsen. Allerede i fjor sommer begynte de første å si at det ikke kunne være riktig. Jeg kom også til at det positive bildet som ble tegnet av Judas i den første oversettelsen ikke stemmer med det teksten sier. Delvis er det hull i teksten, delvis dreier det seg om oversettelsesfeil, sier professor i religionsvitenskap og koptolog Einar Thomassen ved Universitetet i Bergen til Dagbladet.no.
Det finnes noen 100 som forstår koptisk i verden, bare 30 kan betegnes som eksperter. Universitetet i Bergen har et eget lite fagmiljø . Her mener man nå at den første oversettelsen av teksten er upålitelig.
VERSJON 2.0 ER DYSTER FOR JUDAS. Mens det i den første oversettelsen ble sagt at han var den eneste av disiplene som kunne bli frelst, ligger det ifølge den nye oversettelsen an til det omvendte.
- Judas kalles den trettende «daimon» i evangeliet. Oversettelsen av «daimon» bør være «demon», ikke «ånd», slik det først ble oversatt. I kristen sammenheng er dette ordet alltid negativt, det betegner en djevelsk skikkelse. Det er ingen grunn til at det skulle bety noe annet her, sier Thomassen.
<<UntitledX2_1197561588_1197561603.jpg>>