onsdag 12. desember 2007

Israel 4. størst på våpeneksport

Israel har passert England, og er blitt verdens 4. største våpeneksportør - etter USA, Russland og Frankrike, opplyser det israelske forsvarsdepartementets generaldirektør, Pinchas Bucharis.
Ifølge Bucharis eksporterte Israel i inneværende år våpen for fire milliarder dollar. De opplyser imidlertid ikke hvem kjøperlandene er.
Bucharis fremla opplysningen om den israelske fjerdeplassen på et møte i forsvarsdepartementet, hvor det ble fremlagt enkeltheter om en ny lov om kontroll over våpeneksport til våpenhandlere og sikkerhetseksportfirmaer. Loven ventes og tre i kraft i slutten av denne måneden.
Bucharis opplyste videre at den nye loven vil ta hensyn til nasjonal sikkerhet, utenrikspolitikk og internasjonale avtaler.
http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=13846