torsdag 13. desember 2007

Plinius den eldre om jordas form

Mange innbiller seg at antikkens menn trodde at jorda var flat. Men les dette av Plinius den eldre som levde på Jesu tid....