fredag 8. februar 2008

Moments In Bible Prophecy

Amerikansk hjemmeside med en god del bibelundervisning bl.a. fra Åpenbaringen. Bilder og grundig undervisning om sendebrevene i Åp 2-3.

http://www.momentin.com/