tirsdag 26. februar 2008

Liten forskjell på ikke-kristne og kristne

- Det er ikke like mye "innenfor" og "utenfor" som det var før. Livsstilen til de såkalte personlige kristne har tilpasset seg de folkekirkelige på en rekke sentrale områder, sier religionsforsker Idar Kjølsvik. Et mer liberalt syn blant kristne på alkohol, sex og homofile er eksempler på dette...

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2274744.ece