fredag 3. oktober 2008

Torahns hemmelige språk

http://aletheia.se/2008/10/02/torahns-hemliga-sprak/#more-389
Det finns ett bildspråk bakom de hebreiska bokstäverna som ger oss en fantastisk insikt i ordens betydelse och hjälper oss att förstå Guds avsikter med sitt Ord i en dimension som vi nog inte har sett. Egentligen är det inget hemligt över detta. Tvärtom så är det istället något som uppenbarar tydligare.
<<aleph-x_18302451.gif>>