torsdag 30. juli 2009

Helge Fyskes hjemmeside

Helge Fyske er elektronikkingeniør, radioamatør og driver med gruve-ekspedisjoner. Hans hjemmeside innholder mange bilder fra trange nedlagte gruver som har stått uberørt og glemt i over 100 år. Spennende lesing.

http://www.laud.no/fykse/

Fredrik Stolls gruve Kongsberg: http://home.c2i.net/audiodesign/fredrik.htm

Her er noen flere sider som ikke er linket opp tror jeg.... Den første linken er om hvordan de senket seg ned i Haus Oldenburg Stoll....

http://home.c2i.net/audiodesign/olden.htm

http://home.c2i.net/audiodesign/gruver.htm

"Den metoden vi valgte var å bli heiset ned i sjakten festet til en wire. Det ble derfor spent ut en
horisontal wire over sjakten. I denne var det festet to taljer. Den ene av disse ble benyttet til wiren, mens
den andre ble benyttet til en telefonkabel. Vi benyttet felttelefoner til sambandet. På bildet over tester
Svein Sandok telefonsambandet sittende på kanten av sjakten til Gottes Hulfe in der Noth gruve.
Dybden på denne er 600 meter. I enden av heiswiren var det en krok til å henge i. Den andre enden
var festet til en bil som var parkert ca. 150 meter unna. I denne bilen var også feltkablen festet.
Etter at vi hadde utforsket Haus Oldenburg gruve begynte vi på veien tilbake.
Det var spennende å se hvordann heisemetoden vår fungerte oppover. Da vi kom til Gottes Hulfe in der Noth
og fant wiren og felttelefonen koblet vi oss til kroken og ringte til Barth og ba om å bli heist opp.
Det var imidlertid lite som skjedde.Vi spurte Barth om han ikke snart skulle kjøre. Det hadde han allerede
gjort lenge svarte han. Det viste seg da at belastningen på wiren var så stor at den hadde strukket seg over
to meter. Wiren gikk ikke rett ned i sjakten, men gikk flere steder over stein og treverk. For at wiren ikke
skulle skjære seg inn i det råtne treverket måtte vi enkelte steder spikre på skiftnøkler og annet utstyr som wiren
gled på. Vi hadde også laget en stålstang med variabel lengde som vi kunne skru fast mellom fjellsidene. På
denne var det festet løpehjul som wiren og telefonkablen gikk i.
De nedre 10 meterne av sjakten var vi nødt til å heise opp en person av gangen.
På grunn av den store belastningen på telefonkablen strakk også den seg ca. 2 meter. Telefonkablens bruddstyrke
er nesten 100 kg., noe vi fikk god bruk for.
Efter ca. 3.5 timer kom vi opp av sjakten."


> > <<gruve.jpg>>