tirsdag 4. september 2012

Apostlenes gjerningers innhold bekreftet av andre kilder

The Historical Reliability of Acts.

Dette er en pdf fil med mange henvisninger til Josefus, Homer, Taticus osv. satt opp på en flott måte.