tirsdag 4. mars 2008

Ruset av akasietre

I en artikkel i Dagbladet forteller en Israelsk forsker at Moses var ruset da han kom ned fra fjellet etter å ha mottatt de 10 bud.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/03/04/528696.html

"Moses var trolig også under innflytelse av narkotika da han så Gud åpenbare seg som en brennende tornebusk, skriver professor Benny Shanon i en studie som ble offentliggjort denne uken. Shanon innrømmer at han selv har prøvd narkotika."
Nå står det riktignok at Moses gjemte de to tavlene med de 10 bud i en kiste av akasietre 2Mos 25:10, men en slik teori virket noe spekulativt for å si det mildt.