mandag 16. mars 2009

Martyrkirkens venner

Bjørn Olav Hansen driver en blogg "Martyrkirkens venner" som omtaler forfølgelse av kristne over hele kloden. Her kan du følge pastorer og familier som har det vanskelig. http://www.martyrkirkensvenner.blogspot.com/.
Idag sto det i avisene om en pastor i London som ble slått pga sin tro http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=164859.