mandag 18. mai 2009

Visdom i skyene? -Jobs bok i Bibelen

I Gamle Testamentetets eldste bok, Jobs bok, taler Gud mange forunderlige ting i de siste kapitler. Her er det snakk om Orions belte og Syvstjernen. Her er det sjøuhyrer og merkelige vesener. Noen vers senere sier Gud til Job: Hvem har lagt visdom i de mørke skyer, eller hvem har lagt forstand i luftsynet? Job 38:36 Nå viser det seg at dette verset muligens inneholder mer enn først antatt. I dag skriver nemlig VG at det er første gang det er påvist luftbårne bakterier i skyer.Ved å ta prøver fra skyer ved hjelp av fly har forskerne fått tak i mer detaljert informasjon en noensinne før om iskrystallene i skyene. Og da forskerne undersøkte iskrystallene enkeltvis, oppdaget de til sin store overraskelse at biologiske stoffer spiller en viktig rolle i skydannelsen, sier Anne-Marie Schmoltner ved National Science Foundation. Jeg trodde vi visste alt om skyenes tilblivelse, men skyene inneholder muligens enda mer visdom og hemmeligheter?