mandag 7. april 2008

Apologetisk verksted

Kom over dette nettstedet:

http://www.apologetisk.net/

Fra hjemmesiden deres:
Vi som står bak dette verkstedet er en Lutheraner (Gunnar), og en Pinsevenn (Solbu). Vi er begge i 30 åra og er vanlige kristne i den forstand at vi har ingen teologisk utdannelse og ingen verv eller lederoppgaver i menighetene vi tilhører. Gunnar har gått i Frikirken i litt over 10 år men går nå i en menighet tilsluttet Misjonssambandet. Solbu tilhører en Pinsemenighet hvor han nå har gått siden 1993.
Hovedmålet for oss i Apologetisk Verksted er å skape debatt og refleksjon og få vanlige kristne til å engasjere seg i lære og trosspørsmål. Dette er med andre ord et websted først og fremst av og for legfolk men hvor folk med teologisk utdannelse selvfølgelig er mer enn hjertelig velkommen til å bidra med sin kunnskap og insikt.
Vi er bekymret for forskjellige former for vranglære som har fått innpass i mange menigheter i dag, men enda mer bekymringsfylt er det at så mange kristne er så lite kritiske og spørrende til det som blir forkynt i fra forskjellig hold. Selv om enkelte kristne nok er brennende opptatt av å lese i bibelen, tenke, vurdere, be til Herren for å forsikre seg om at det de får forkynt stemmer med Guds ord så har vi et inntrykk av at mange desverre har inntatt den holdningen at vi ikke må sjekke ut ting selv fordi dette er ensbetydende med å være "kritisk" eller "negativ".