mandag 21. april 2008

Taler av Martin Luther King

Kristelig Dagblad (DK) har laget en liten oversikt over Martin Luther Kings beste taler

http://www.religion.dk/artikel/282378:Globalt-nyt--Se-Martin-Luther-Kings-bedste-taler