tirsdag 8. april 2008

Ulf EKman med egen blogg

www.ulfekman.nu

Her skal han blant annet ta opp dagsaktuelle hendelser og spørsmål innen teologi, religion, politikk og kultur. Dessuten gir han rapporter fra sine reiser.

Du finner også en artikkel hvor han tar avstand fra JDS-læren og klargjør sitt tradisjonelle syn på forsoningen. "Det har kommit en del frågor här på bloggen om JDS, läran att "Jesus dog andligen". Jag skall försöka svara kortfattat. Denna lära förekommer hos E.W. Kenyon och i viss mån hos Kenneth Hagin. Kenyon bygger ett filosofiskt lärosystem kring denna tanke där den ingår som en viktig byggsten i hans teologiska funderingar, medan den hos Hagin har en mer underordnad betydelse....." "Jag tror att försoningen skedde på korset, inte någon annan plats, en gång för alla. Därför kunde Jesus säga till rövaren på korset: “Idag skall du vara med mig i paradiset.” Luk. 23:43. Jesus dog för oss alla men jag tror inte han dog andligen eller ”antog syndens och djävulens natur” som några har spekulerat om."