mandag 7. januar 2008

24 kjente teorier om Q grafisk framstilt

"Q-kilden er det stoffet Lukas og Matteus har felles men som mangler hos Markus som de også bruker som kilde", skriver Torleif Elgvin i en artikkel 7 des 08.
http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/01/07/523181.html . Men er det så enkelt, og finnes Q i det hele tatt:
 
Her er en oversikt over 24 forskjellige teorier om hvordan Q er bygd opp. Altså et ukjent skrift beskrives på 24 forskjellige måter.
 
Ikke nok med det her er 1488 nye teoretiske teorier listet opp (6 teorier uten et hypotetisk dokument og 91 teorier med ett hypotetisk dokument og 1391 med to hypotetiske dokumenter)
 
 
Er du ikke fornøyd med dette så er her en oversikt med 4972 teoretisk mulige teorier for Q.
 
 
Og dette er ikke utarbeidet av hvem som helst. Dette er skrevet av Steven C. Carlson en anerkjent forsker og ekspert på temaet.