onsdag 16. januar 2008

Helge Fossmos hjemmeside fra fengselet

Denne hjemmesiden om Helge Fossmo fra Knutbymordet var ny for meg. Her svarer han i fra fengselet på spørsmål osv.

http://www.fossmo.se/

<<Knutby.jpg>>