mandag 14. januar 2008

Billig/gratis norsk databibel

Her er nok et glimrende tiltak.

"Firmaet SigveSaker har som mål å tena "kristen-Noreg". Dette forsøker me hovudsakleg å gjera ved å utgje elektroniske kristne bøker som kan hjelpa kristne i deira daglege teneste i Guds rike. Det er forsøkt å dekka så mange behov som råd, men utrustinga av lekfolket blir ofte tillagt litt større vekt.

Deler av overskuddet av dette arbeidet har til no vore brukt til å støtta Bibel-arbeid i muslimske land. Det har til saman blitt over 1,1 million kroner. Me deler også ut mindre DataBibel-utgåver gratis. Til no har det blitt over 28.000 på diskett og via Internett, se under Nedlasting <http://www.sigvesaker.no/nedlast.htm#evangeliseringsversjon> om du vil lasta ned ein. "

http://www.sigvesaker.no/

<<godspeed_m.jpg>>